Afbouw precarioheffing op leidingen

Gemeente Pijnacker-Nootdorp onderzoekt of het mogelijk is de precario op waterleidingen in 5 jaar af te bouwen. Staat het bespreken van de afbouwwijze bij uw gemeente al op de agenda?

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten deze precariobelasting af te schaffen. Dit besluit betekent dat gemeenten de precariobelasting op waterleidingen niet meer kunnen verhogen en plannen moeten maken om het wegvallen van deze inkomstenbron op te vangen.

Volgens onderzoeksinstituut COELO heffen ongeveer 90 van de 390 gemeenten precariobelasting op nutsvoorzieningen. In ons leveringsgebied heffen sinds 2016 alle 18 gemeenten precario op waterleidingen. De doorbelasting aan de klant varieert per gemeente en ligt tussen de 5 en 65 euro per huishouden per jaar.

Gemeentelijk belastingplan

Het kabinet heeft gekozen voor een overgangstermijn van tien jaar, waarin een gemeente maximaal het geldende tarief op 10 februari 2016 kan heffen. De periode kan worden bekort bij hervorming van het gemeentelijk belastingplan. Zo onderzoekt de gemeente Pijnacker-Nootdorp of afbouwen in vijf jaar haalbaar is. Een initiatief dat Dunea toejuicht. Theo Edel, sectormanager Financiën bij Dunea: “Afschaffing maakt de waterrekening transparanter en goedkoper. Ook zit er een duurzame kant aan: met minder vaste kosten ziet een klant het effect van waterbesparing beter terug. Dat stimuleert misschien niet het huishoudboekje van Dunea, maar wel een duurzame leefstijl.”

Het overgangsrecht geldt alleen als een gemeente in 2015 ook daadwerkelijk inkomsten genoot uit precarioheffing. Andere precariobelasting, bijvoorbeeld voor terrassen en lichtreclames, blijft wel bestaan.