Schoon drinkwater voor 300.000 dorpelingen

Dunea is in 2013 met een nieuw project begonnen in Tanzania, in de Mara-regio. Door het opzetten van een nieuw, particulier, waterbedrijf voor het managen van plattelandswatervoorzienings-systemen kan er binnen drie jaar schoon water worden geleverd aan 30.000 mensen in die regio. Als dat goed lukt, kunnen over tien jaar nog 300.000 dorpelingen schoon water krijgen van dit nieuwe drinkwaterbedrijf !

Partners

Dunea werkt in dit project samen met de ontwikkelingsorganisatie SNV, het onderzoeksinstituut TNO, het bedrijf Hatenboer-Water en BoP Innovation. De Nederlandse rijksoverheid subsidieert het project. SNV werkt al sinds 1975 in het Noordwestelijk deel van Tanzania en richt zich daar ook op de problematiek met drinkwater en sanitatie.

SNV en Dunea hebben in 2012 een verkenning uitgevoerd naar het functioneren van vijfenveertig kleinere watersystemen. Van die onderzochte systemen bleek er maar één naar behoren te werken! Bovendien bleek dat veel waterputten een zeer hoge concentratie fluor hebben en dus ongeschikt zijn voor drinkwater. TNO gaat in dit project een zuiveringsinstallatie ontwikkelen voor verwijdering van het fluor, die wordt gebouwd door Hatenboer Water. BoP InC zorgt voor het goed functioneren van het nieuw opgerichte (private) waterbedrijf.

Het project past binnen het beleid van de Tanzaniaanse overheid om particuliere ondernemers te betrekken bij de watervoorziening en het wordt ondersteund door de regionale en lokale overheid.

Werkwijze

Om te beginnen gaan de samenwerkende partners eerst de bestaande drinkwatersystemen herstellen, en aanpassen aan de grote vraag naar water. De meeste systemen zijn verouderd en moeten uitgebreid worden, waterpompen moeten worden vervangen en tappunten hersteld. Samen met lokale, particuliere ondernemers hebben we een organisatie opgericht die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering: Bomba Maji. Bomba Maji is een zogenaamde ‘sociale onderneming', dat wil zeggen dat er niet wordt gestreefd naar winst voor aandeelhouders maar dat eventuele winst weer wordt geïnvesteerd in nieuwe drinkwatersystemen. Zo kan de onderneming groeien en nog meer mensen van drinkwater voorzien.

Watermeters

In de nieuwe watermeterwerkplaats van het waterbedrijf Mwauwasa in Mwanza (partner van Dunea) worden om te beginnen 5000 watermeters hersteld. Die meters worden dan weer in de dorpen in de Mara-regio geplaatst. Voor de klantenadministratie wordt het Reading & Billing systeem van Dunea toegepast. Dat hebben we samen met het Nederlandse bedrijf PTI ontwikkeld voor ons buitenlandse werk. Om de waterrekening betaalbaar te houden, gaan de facturen wekelijks uit.

Bekijk hieronder een filmpje van SNV over de waterproblematiek in een van de projectdorpen in de Mara-regio.