Historie Dunea

Drinkwater produceren uit duinwater is een op de wereld unieke methode met een lange historie. In 1874, alweer 140 jaar geleden, begon de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage (DWL) met waterwinning in de duinen bij Scheveningen. Voor die tijd werd in Nederland ongezuiverd water uit sloten, rivieren, putten en andere bronnen gedronken. Dit veroorzaakte regelmatig cholera- en tyfusepidemieën waaraan duizenden mensen stierven.

In Den Haag - waar de oorsprong ligt van ons bedrijf - dronk men vervuild water uit onder andere de Hofvijver. Dat zorgde ook onder de Haagse bevolking voor ziekte en sterfte. Daar moest iets op gevonden worden; een betere drinkwatervoorziening was noodzaak geworden. De duinen bleken hiervoor de oplossing te zijn. Onder de duinen had zich in de loop van honderden jaren een grote voorraad zoet water gevormd. Dat water bleek een goede grondstof te zijn voor de drinkwaterbereiding.

Technisch gesproken was de waterwinning in het begin een eenvoudige zaak. In het duin werden kanalen gegraven, waarin vanzelf zoet water stroomde. Een laatste zuivering met zandfilters was voldoende om drinkwater te maken. Dat drinkwater werd vervolgens via leidingen naar tappunten in de stad getransporteerd.

Met de bevolkingsgroei aan het begin van de 20ste eeuw nam ook de vraag naar drinkwater toe. De hoeveelheid neerslag die er viel, was te klein om de voorraad zoet water op peil te houden. Op den duur zou dat leiden tot verzilting van het duinwater. Om toch aan de vraag naar drinkwater te kunnen blijven voldoen, werd vanaf 1940 rivierwater of polderwater naar het duin gebracht. Sinds 1996 wordt het hele duingebied dat Dunea beheert, geïnfiltreerd met water uit de Afgedamde Maas. Anno 2009 levert Dunea aan 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland drinkwater dat net als 140 jaar geleden nog steeds uit duinwater wordt gemaakt.

Duinwater in jaartallen

1874
Duinwaterleiding van 's-Gravenhage (DWL) start met waterwinning in de duinen bij Scheveningen.

1878
Leidsche Duinwatermaatschappij (LDM) wint water uit de duinen bij Katwijk.

1887
Begin van duinwaterwinning bij Monster door de Delftsche Duinwaterleiding, later overgenomen door de in 1922 opgerichte Westlandsche Drinkwatermaatschappij (WDM).

1940
LDM start als eerste bedrijf in Nederland met de infiltratie van boezemwater.

1955
In de duinen bij Scheveningen wordt water uit de rivier de Lek geïnfiltreerd.

1976
DWL start met infiltratie van Maaswater in de duinen bij Scheveningen gevolgd door de WDM (1983) en de LDM (1988).

1989
LDM wordt onderdeel van Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR).

1990
Het ontstaan van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland uit de fusie tussen de DWL en de waterbedrijven De Vlietstreek en De Tien Gemeenten.

1993
WDM wordt onderdeel van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.

1996
Het waterproductiebedrijf van EWR wordt onderdeel van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. Het gehele duingebied tussen Monster en Katwijk wordt geïnfiltreerd met water uit de Afgedamde Maas.

2009
Vanaf 1 juli gaat Duinwaterbedrijf Zuid-Holland verder onder de naam Dunea.