Uitbreiding Zuiveringsinstallatie Bergambacht - GOBAM

Medicijnresten in ons drinkwater. Het is een steeds groter wordend probleem, waarmee we steeds meer mee te maken krijgen. Vergrijzing en langere periodes van droogte zorgen er mogelijk voor dat de concentratie zogeheten microverontreinigingen in het rivierwater toeneemt. En wat in ons rivierwater zit, kan ook in ons drinkwater terecht komen. Dit kan gevolgen hebben voor mens en milieu.

Voorbereid op de toekomst: proef extra zuivering

Dunea wil voorbereid zijn op de toekomst. Bescherming van onze drinkwaterbron is onze eerste zorg. Maar dat is niet genoeg. Daarom heeft Dunea op de productielocatie Bergambacht een nieuwe zuiveringstechniek ontwikkeld in samenwerking met Xylem. Een extra zuivering van ons rivierwater. Met deze nieuwe zuiveringstechniek zorgen we ervoor dat microverontreinigingen worden afgebroken voordat deze onze duinen bereiken. Daar zuiveren we het water dan verder op de natuurlijke manier, zoals u van ons gewend bent.

Hoe werkt de extra zuivering?

Microverontreinigingen zijn niet alleen medicijnresten, maar bijvoorbeeld ook bestrijdingsmiddelen en hormoonverstorende stoffen. In Bergambacht breken we deze stoffen af tot hele kleine brokjes die geen schadelijk effect meer hebben. De installatie ‘GOBAM’ die Dunea en Xylem hebben ontwikkeld, maakt gebruik van een geavanceerd oxidatieproces. Het gebruik van waterstofperoxide, UV en ozon voor de zuivering van rivierwater maken deze installatie uniek. We laten ozongas door het water heen borrelen en gebruiken ultraviolet licht met waterstofperoxide om microverontreinigingen onschadelijk te maken. Van deze methode zie je in het drinkwater helemaal niets meer terug.