Onze arbeidsvoorwaarden

Dunea is ambitieus, vraagt veel van haar medewerkers en heeft veel te bieden. Ook als het om arbeidsvoorwaarden gaat. Met ingang van januari 2011 beschikken onze medewerkers over een flexibel inzetbaar arbeidsvoorwaardenpakket. Hiermee zorg je zelf voor de juiste balans tussen werk en privé.

 

 1. Arbeidsovereenkomst: voor bepaalde/onbepaalde tijd;
 2. Proeftijd: een of twee maanden (afhankelijk van duur van de arbeidsovereenkomst);
 3. Salaris: op basis van functie-indeling/ervaring/leeftijd, verhoging na beoordeling 0-5%:
 4. Verlof: basisverlof van 25 dagen en 13 bovenwettelijke vakantiedagen. Bevrijdingsdag en Goede Vrijdag gelden ook als vrije dag;
 5. Pensioen: geregeld via ABP-middelloon, met keuzepensioen, arbeidsongeschiktheidspension en nabestaandenpensioen;
 6. Collectieve (ziektekosten)verzekering en collectieve ongevallenverzekering: korting bij Achmea voor diverse verzekeringen (collectiviteitnummer) en een werkgeversbijdrage;
 7. Onkostenvergoedingen: afhankelijk van de reisafstand wordt een vergoeding voor woon-werkverkeer gegeven;
 8. Employabiltiy-budget: € 1000 te besteden over een periode van drie jaar voor niet-vergoede scholingskosten, carrièreadvies, loopbaancoaching e.d.
 9. Inzetbaarheidsbudget: een budget van een aantal uur, bedoeld ter vergroting van de inzetbaarheid van medewerkers. Dit budget kan worden ingezet voor onder andere extra verlof, aankoop extra pensioen, sparen voor levensloopverlof, een fitnessabonnement, mantelzorg - op te nemen in tijd en/of geld. Het aantal uren is afhankelijk van leeftijd, het deeltijdpercentage en het aantal maanden in dienst in het keuzejaar. Zo krijgt bijvoorbeeld een medewerker van 30 jaar die het gehele jaar voltijd in dienst is, 52 uur (6,5 dag) toegekend.
 10. Flexibel arbeidsvoorwaarden-budget 2011: wordt berekend over het salaris plus de persoonlijke toelagen. Met deze flexibele arbeidsvoorwaarden kun je persoonlijke keuzes maken; in de ene levensfase kies je voor meer vrije tijd en in een andere fase zal extra inkomen de voorkeur hebben. Dit FAB bestaat uit: acht van de dertien bovenwettelijke vakantiedagen, eindejaarsuitkering 2,5%, levensloopregeling 1,7%, resultaatsregeling 1,5%, ouderschapsverlof 0,1%, jubileum- en ontslaggratificatie.
 11. Overige
 • Telefoonkostenvergoeding GSM
 • Verzekeringen;
 • Sportclub/bedrijfsfitness netto € 20 per maand;
 • Nationaal Fietsplan;
 • Flexibele werktijden, waaronder 4x9 uur en straks mogelijkheid tot thuiswerken;
 • Consignatieregeling en toelage