Onze arbeidsvoorwaarden

Dunea is ambitieus, vraagt veel van haar medewerkers en heeft veel te bieden. Ook als het om arbeidsvoorwaarden gaat. Onze medewerkers beschikken over een flexibel inzetbaar arbeidsvoorwaardenpakket.

 1. Arbeidsovereenkomst: voor bepaalde/onbepaalde tijd;
 2. Proeftijd: een of twee maanden (afhankelijk van duur van de arbeidsovereenkomst);
 3. Salaris: op basis van functie-indeling/ervaring/leeftijd, eventuele verhoging na beoordeling 0-5%;
 4. Verlof: basisverlof van 25 dagen. Bevrijdingsdag en Goede Vrijdag zijn extra vrije dagen;
 5. Pensioen: geregeld via ABP-middelloon, met keuzepensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen;
 6. Collectieve (ziektekosten) verzekering: korting bij Achmea voor diverse verzekeringen met een werkgeversbijdrage;
 7. Onkostenvergoedingen: een vaste woon-werkvergoeding;
 8. Employabiltiy-budget: € 1000 te besteden over een periode van drie jaar voor niet-vergoede scholingskosten, carrièreadvies, loopbaancoaching e.d.
 9. Inzetbaarheidsbudget: een budget van een aantal uur, bedoeld ter vergroting van de inzetbaarheid van medewerkers. Dit budget kan worden ingezet voor onder andere extra verlof of mantelzorg. Uren kunnen ook worden opgenomen in tijd en/of geld. Het aantal uren is afhankelijk van het deeltijdpercentage. Een medewerker bij voltijd dienstverband ontvangt 52 uur (6,5 dag) per jaar.
 10. Flexibel arbeidsvoorwaarden-budget: wordt berekend over het salaris plus de persoonlijke toelagen. Met deze flexibele arbeidsvoorwaarden kun je persoonlijke keuzes maken; in de ene levensfase kies je voor meer vrije tijd en in een andere fase zal extra inkomen de voorkeur hebben. Dit FAB bestaat uit 13 bovenwettelijke vakantiedagen, eindejaarsuitkering 2,5%, levensloopregeling 1,7%, resultaatsregeling 1,5%, ouderschapsverlof 0,1%, jubileum- en ontslaggratificatie 0,11%, pensioencompensatie 0,8%. In totaal krijg je 22,11% van je salaris, tot schaal 9. Boven schaal 9 is dit 23,13%.
 11. Overige:
 • Beschikking over mobiele telefoon en vergoeding zakelijke kosten;
 • Verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid;
 • Fitness abonnement netto € 16 per maand;
 • Dunea Fietsplan;
 • Werktijden in overleg.