Jaarverslag 2017: Samen voor de klant

In het afgelopen jaar is voortvarend gewerkt aan het uitvoeren van de voorgenomen aanpassingen in onze organisatie. Op allerlei gebieden zijn we samenwerkingen aangegaan, altijd met onze kernactiviteiten voor ogen: het leveren van lekker en betrouwbaar drinkwater en het beheren van de natuur in ons duingebied. Een aantal highlights:

Klantreizen

In het nieuwe Dunea willen we nog meer denken vanuit de klant. Daarom hebben we samen met klanten en recreanten onderzocht hoe onze dienstverlening in verschillende processen wordt ervaren. Met deze zogenoemde klantreizen wordt inzichtelijk op welke punten we nog klantgerichter kunnen werken. De uitkomsten zullen resulteren in verdere verbetering van onze dienstverlening.

 

Energie uit water

Dunea verkent de mogelijkheden om energie uit water te halen. Een van die mogelijkheden is om de temperatuur van het water uit onze grote leidingen te gebruiken om gebouwen te koelen. We helpen daarmee anderen te verduurzamen en bij te dragen aan de energietransitie.

 

Beschermen van de bron

De vervuiling van de Maas, ditmaal door GenX, leidde tot veel vragen van onze klanten en onze aandeelhouders. Dunea blijft strijden voor bescherming van drinkwaterbronnen. Dit doen we onder andere met de campagne #MijnBron.

 

Nieuwe zuiveringsinstallatie

In Bergambacht is een nieuwe zuiveringsinstallatie gebouwd. In 2016 is gestart met de voorbereiding van deze extra zuiveringsstap: een in-huis ontwikkelde methode van geavanceerde oxidatie, die onder andere medicijnresten uit het water verwijdert voordat het naar de duinen wordt gepompt.

Meer lezen? Bekijk hier ons jaarverslag.