Dunea en de waterketen

Gebruik van kraanwater staat aan het begin van de afvalwaterketen en eigenlijk ook aan het einde. Gezuiverd afvalwater stroomt immers naar de rivier en rivieren zijn bronnen voor drinkwater. 

Dunea zoekt samen met partijen in de waterketen naar duurzame oplossingen en kostenbesparingen voor de maatschappij.

 

Schone Maaswaterketen

De waterschappen en drinkwaterbedrijven langs de Maas werken samen met STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de Maas schoner te krijgen. Dunea heeft belang bij een schone bron voor drinkwater. Immers, wat er niet inzit, hoef je er ook niet uit te zuiveren. Meer lezen over dit project.

 

Samenwerking Waterketen

Met het Hoogheemraadschap van Rijnland werken we het langste samen, onder de naam 'Samenwerking Waterketen'. Afspraken in het Bestuursakkoord Water zijn het kompas om waar mogelijk de prestaties te verbeteren; van elkaar en samen met gemeenten in ons leveringsgebied. We staan daarbij open voor meer samenwerkingsvormen dan die van klant-leverancier.

Sinds 2001 beheren we samen het riool voor de gemeente Noordwijkerhout. Via een dienstverleningsovereenkomst maakt de gemeente handig gebruik van de kennis, ervaring en diensten van grotere partners. Assetmanagement, onderhoud van leidingen en het oplossen van storingen zijn immers processen die Dunea dagelijks doet.

Vanwege deze expertise beheert Dunea tijdelijk ook de persrioolleidingen van Rijnland en delen we onze kennis van risicomanagement. Meer informatie vindt u op de website: www.samenwerkingwaterketen.nl

Ook in de Rijnlandse zuiveringskringen Leidse regio en Bollenstreek, zoekt en helpt Dunea synergie in de waterketen.

 

Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Sinds 2016 werken we samen met ketenpartners uit het leveringsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland in verschillende projecten. In het NAD werken 12 gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen. Lees meer over het NAD.