Voorwaarden Facebookactie Ondine

  1. Als deelnemer dien je klant te zijn bij Dunea.
  2. Er worden 5 keer twee kaarten weggegeven, zonder uitzonderingen.
  3. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar.
  4. De actie loopt tot en met 18 juni 2018 om 12.00 uur. De winnaars worden voor 21 juni 2018 persoonlijk benaderd. Dit kan via een Direct Message op Facebook of via een tag in een bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  5. Deelnemen kan door iemand te taggen onder het Facebook-bericht. Antwoorden via de e-mail worden niet meegeteld.
  6. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan een winactie. De organisatie mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs.
  7. Winnaars mogen zelf een voorkeursdatum aangeven, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voorstellingsdata zijn te vinden op de website van Het Nationale Theater.
  8. De organisatie is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen.
  9. De organisatie is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.