Werken bij Dunea

Schoon drinkwater, rust en ruimte in Randstad vormen de basis voor een goed leven. Dunea maakt dit mogelijk. We produceren en leveren aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater. En ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. Daar beheren we de prachtige natuur en beschermen we de drinkwaterwinning. Al 140 jaar.

Maar de omgeving is in beweging en de techniek schrijdt voort. De Randstad wordt voller en het klimaat verandert. Kortom: wat nú goed is, is straks niet goed genoeg. Onze experts zijn daarom altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater, natuur en dienstverlening. En als we onze kennis kunnen inzetten voor de maatschappij, dan doen we dat. Want dat draagt bij aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Ontwikkeling

Die opdracht vraagt om ondernemerschap en een open blik naar de wereld om ons heen. Dunea vindt het belangrijk dat haar circa vijfhonderd medewerkers proactief handelen, buiten de gebaande paden treden en nieuwe samenwerkingsverbanden zoeken. Als werkgever investeert Dunea daarom in de ontwikkeling van haar medewerkers. Heldere afspraken over prestaties, flexibele arbeidsvoorwaarden, een actief loopbaanbeleid en nieuwe werkvormen zijn daarbij de sleutelwoorden.