Renovatie langzame zandfilters Scheveningen

In oktober 2014 is de uitvoering van het project Renovatie Langzame Zandfilters op de productielocatie in Scheveningen gestart. De langzame zandfilters vormen de laatste stap in het zuiveringsproces. Dunea pleegt de komende jaren onderhoud aan haar langzame zandfilters om de kwaliteit en veiligheid van de drinkwaterwinning ook in de toekomst te kunnen behouden.

Werkzaamheden

Tijdens het project worden de daken vervangen en er worden zonnepanelen geïnstalleerd. Met zonnepanelen op onze productielocatie Scheveningen gebruiken wij gratis zonlicht om energie voor eigen gebruik op te wekken. In totaal zullen er ruim 6000 panelen worden geplaatst. Naast het vervangen van de daken worden er diverse bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische aanpassingen gedaan en worden ventilatievoorzieningen aangebracht.

Planning

De werkzaamheden zijn in oktober 2014 gestart. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te borgen. In totaal gaan we vijf filtergebouwen renoveren. In 2018 verwachten we het laatste filtergebouw klaar te hebben.