Renovatie langzame zandfilters Scheveningen

In oktober 2014 is de uitvoering van het project Renovatie Langzame Zandfilters op de productielocatie in Scheveningen gestart. De langzame zandfilters vormen de laatste stap in het zuiveringsproces. Dunea pleegt de komende twee jaar onderhoud aan haar langzame zandfilters om de kwaliteit en veiligheid van de drinkwaterwinning ook in de toekomst te kunnen behouden.

Werkzaamheden

Tijdens het project worden de daken vervangen en er worden zonnepanelen geïnstalleerd. Met zonnepanelen op onze productielocatie Scheveningen gebruiken wij gratis zonlicht om energie voor eigen gebruik op te wekken. Na een intensieve voorbereiding en in samenwerking met Royal HaskoningDHV is het ontwerp opgesteld en uitgewerkt en is middels een Europese aanbesteding BAM Bouw & Techniek als uitvoerende partij geselecteerd.

Daarnaast ondergaan diverse bouwkundige en elektrotechnische aanpassingen en er worden ventilatievoorzieningen aangebracht. Verder wordt er leidingwerk vervangen.

Planning

De werkzaamheden zijn in oktober 2014 gestart. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te borgen. In totaal gaan we vijf filtergebouwen renoveren. In 2017 verwachten we het laatste filtergebouw klaar te hebben.