Veilige kust en veilig drinkwater gaan goed samen

Solleveld is een van de drie duingebieden die Dunea beheert. Hier wordt jaarlijks 8 miljoen m3 drinkwater gewonnen. De kustversterking en de Zandmotor leken even de drinkwaterwinning van Dunea in gevaar te brengen. Ondergrondse waterstromen en de stand van het grondwater zouden veranderen met het risico dat zout en ongeschikt water in de waterwinning van Dunea terecht zou komen.

Door een goede samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Delfland en Dunea is dit voorkomen. Er zijn afspraken gemaakt en er worden maatregelen getroffen.

Dunea werkt als expert in duin en water actief mee aan deze maatregelen met oog voor natuur- en drinkwaterbelang.

De effecten van de zandmotor en de getroffen maatregelen kunt u bekijken in deze animatie.