Internationale projecten

In Nederland hebben we dag en nacht de beschikking over goed en betrouwbaar drinkwater. We spoelen er zelfs onze toiletten mee door. In veel landen is dat ondenkbaar. Miljoenen mensen hebben wereldwijd geen toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Een deel van onze klanten wil dat wij ons ook inzetten voor veilig drinkwater elders ter wereld. Ook de overheid ziet graag dat wij ons steentje bijdragen aan de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Millennium Goal 7C stelt namelijk dat het aantal mensen dat wereldwijd geen toegang heeft tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen, in 2015 met de helft moet zijn teruggedrongen. Dunea helpt door ‘kennis en kunde' te delen. Want iedereen heeft recht op goed en betrouwbaar drinkwater.
Lees hier verder