Lid Raad van Commissarissen

Wij zijn op zoek naar een lid Raad van Commissarissen, met inzicht in en aantoonbare expertise van duurzaamheid, natuur en energietransitie.

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Tevens beheert Dunea al ruim 140 jaar de natuur in de duinen tussen Monster en Katwijk en ontvangt daar jaarlijks 1 miljoen recreanten. Met een omzet van ruim 145 miljoen euro is Dunea een middelgroot drinkwaterbedrijf. Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis voor een goed leven. Dunea is altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur. De achttien gemeenten in het leveringsgebied zijn de aandeelhouders van Dunea. Dunea is op zoek naar een nieuwe commissaris.

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden en houdt toezicht op de directie. De raad bestaat uit deskundigen op het gebied van ecologie, HR, financiën, water(keten)beheer en bestuurlijke aspecten. De raad kiest uit zijn midden een president-commissaris. De Raad van Commissarissen streeft bij haar samenstelling naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling als het gaat om persoonlijke eigenschappen en kennisgebieden. Gezien de achtergrond van de zittende leden wordt aanvullende expertise gezocht op het gebied van duurzaamheid, natuur en energietransitie.

Indien kandidaten een vergelijkbaar profiel laten zien, gaat gezien de samenstelling van de raad, de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Informeren en solliciteren

Dunea heeft GITP gevraagd de werving en selectie van de nieuwe commissaris te begeleiden. Uw sollicitatie met cv en motivatie kunt u, bij voorkeur uiterlijk 29 april a.s., richten aan ir. Steven Wijnheijmer, Business Consultant bij GITP Search & Selection. Ook kunt u hem bellen voor meer informatie via 030-635 52 13. Eerste gesprekken vinden op 7, 8 en 9 mei plaats bij GITP Rotterdam. Het invullen van een speciaal voor dit doel opgestelde zelfbeschrijving voor toezichthouders maakt deel uit van de procedure.

Profielschets Raad van Commissarissen Dunea