Hillegom kiest voor ‘Oog voor de Omgeving’

Hoe ziet de gemeente Hillegom er in 2030 uit? En hoe werkt de gemeente in de toekomst? Die vragen stonden centraal tijdens de startsessie Omgevingsvisie op 22 september. Dunea was erbij en dacht mee.

“We weten al ongeveer waar we straks wonen en werken en wat we groen en open willen houden. Het gaat bij de Omgevingsvisie om ruimte, natuur en milieu, verkeer, water en de sociale omgeving. Bij het opstellen van de visie houden we ook rekening met ontwikkelingen zoals vergrijzing, duurzaamheid, energie, klimaat, gezondheid, waterberging, sociale aspecten”, stelde wethouder Jeroen Verheijen tijdens de startsessie Omgevingsvisie op 22 september. “Dat vereist een slagvaardige gemeente die op een andere manier moet gaan werken.”

De Omgevingsvisie als stap naar de komst van de Omgevingswet in 2018-2019 is een coproductie. Er komt een groot aantal verschillende thema’s bij elkaar, zoals ruimtelijke ordening, milieu en bouwen. Dat vereist integraler werken. Dunea reikt de aandeelhoudende gemeenten de helpende hand door mee te denken, (ondergrondse) langetermijnbelangen en kansen te benoemen en expertise op het gebied van water, natuur en duurzaamheid in te brengen.

Elkaar versterken

In de Bollenstreek spelen issues die duinen én waterinfra raken. Dunea bracht kennis en ideeën in voor de Denktank 'Omgevingsvisie’. Er zijn twee issues waarbij Hillegom en Dunea elkaar kunnen versterken. In de eerste plaats: op welke manier kunnen we natuur, stad en zee met elkaar verbinden, de nieuwe toerist aantrekken en langer vasthouden en welke rol kunnen de duinen huerin spelen?  En als tweede: op welke manier kunnen duurzaamheidsambities worden behaald?

Leiden

In Leiden spelen weer andere issues. Leiden trekt de Omgevingsvisie 2040 - het Hart van Holland - namens tien kleinere gemeenten. Sinds april 2016 brengt Dunea kennis en kaartmateriaal in op het gebied van grondwater en nieuwe circulaire waterconcepten. Dit mede in de context van de dalende Leidse ondergrond als gevolg van klimaatinvloeden. Al werkend met Leiden ontstond de Wateropgave (overlast, onderlast, water & energie).

Waarom doen we mee?

Waarom doet Dunea dit? Omgevingsvisies worden een cruciaal kader voor vergunningverlening. Een afgestemde visie waarin de belangen in de ondergrond en (groene) bovengrond zijn geborgd in combinatie met klimaatadaptie- en duurzaamheidsdoelen, voorkomt op termijn gedoe en dus geld. We willen immers met elkaar werken tegen de laagst maatschappelijke kosten. Wilt u onze bijdrage op het gebied van water, natuur en duurzaamheid benutten? Neemt u dan contact op met Ans Groenewegen via duneanieuws@dunea.nl.