Op de bres voor de bron

Het drinkwater uit de kraan is in Nederland van goede kwaliteit. Wel heeft het RIVM onlangs zorgen geuit over de kwaliteit van drinkwaterbronnen in de toekomst. Dunea deelt die zorgen en werkt daarom mee aan een innovatiemethode om microverontreinigingen uit het oppervlaktewater te verwijderen. En we doen meer.

Dunea werkt samen met waterschappen, het ministerie van IenM en andere drinkwaterbedrijven langs de Maas in het project Schone Maaswaterketen. Het doel: gezamenlijk onderzoek doen naar een nieuwe zuiveringstechnologie om geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen uit het stedelijke afvalwater te halen. Goed voor natuur, recreatie en de betrouwbaarheid van de Maas als bron voor de drinkwaterproductie. Immers, wat er niet in zit, hoeven we er ook niet uit te halen.

Uniek

Deze week gaat de praktijkproef van Schone Maaswaterketen officieel van start op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht van waterschap Rivierenland. Op deze locatie onderzoeken de deelnemende partijen of het mogelijk is om op grote schaal de microverontreinigingen te verwijderen door actieve kool aan het water toe te voegen. Daarbij wordt de PACAS-technologie toegepast: 'powdered activated carbon in activated sludge'. Deze methode is niet nieuw, maar het is wel uniek dat deze technologie in het bestaande zuiveringsproces wordt toegepast. De proef duurt negen maanden, zodat het effect bij warm en koud weer kan worden vastgesteld.

TROS Radar

Uiteraard blijft het van het grootste belang dat er zo min mogelijk verontreinigingen in het oppervlaktewater terechtkomen. Dunea vraagt op vele manieren aandacht voor het belang van schone rivieren, schone bronnen voor drinkwater. Onder andere door mee te werken aan het tv-programma Radar. In de uitzending van 29 augustus jl. lieten we onder andere zien hoe de waterkwaliteit van de Afgedamde Maas controleren en waarom een schone rivier belangrijk is. Nieuwsgierig? U kunt de uitzending van 29 augustus jl. terugzien via www.npo.nl/radar.