Nationaal Park Hollandse Duinen: uitvoeringsprogramma en governance in beeld

Eind 2016 koos het Nederlandse publiek Hollandse Duinen als een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Met het winnen van de titel begon het pas echt. Van februari 2017 tot juni is er veel gebeurd. Op vrijdag 30 juni geven we het bestuurlijk startsignaal voor het verder uitwerken van een uitvoeringsprogramma en governance.
 

Een van de resultaten van de afgelopen maanden is dat het bidbook vertaald is naar meer concrete ambities. Voor de ambities zijn gesprekken gevoerd met ca 120 bewoners, gebruikers, vrijwilligers en ondernemers in het gebied. Ook de beleidsdocumenten van alle betrokken organisaties zijn erbij genomen en bestuurders is gevraagd de eerste richting aan te geven.

Ambities voor projecten en governance

De ambities zijn de stip aan de horizon waar we met z’n allen naartoe willen werken en geven richting aan de uitvoering van projecten en de governance van het park. Het helpt partners en toekomstige partners elkaar te inspireren en enthousiasmeren om actief met Nationaal Park Hollandse Duinen aan de slag te gaan. En niet onbelangrijk, om daarvoor ook de benodigde middelen, zoals budget en menskracht, beschikbaar te stellen.

‘Verankeren’

Het park is aanwezig in de hoofden en harten van het publiek. Er is een goed functionerende organisatie en er zijn uitvoeringsprogramma’s met financiële borging.

 ‘Verbinden’

Gaat over de verbinding van stad en land, van heden en verleden, van cultuur en natuur, van mensen en organisaties. We zien een Nationaal Park voor ons, waarin de afzonderlijke gebieden met elkaar zijn verbonden en er zo min mogelijk barrières zijn. We werken open met elkaar samen, ook over de grenzen van onze eigen organisatie, gemeente of natuurgebied heen.

‘Versterken’

Natuurkwaliteit is niet alleen goed beschermd, maar ook substantieel verbeterd. Ook de landschappelijke kwaliteit, inclusief erfgoed, heeft een sprong voorwaarts gemaakt, wat onder meer te zien is aan de inrichting van de openbare ruimte en de hoeveelheid groen tussen de natuurgebieden in het park. De effectiviteit van het beheer is flink toegenomen en het gebied is nog aantrekkelijker geworden voor bezoekers en bewoners.

30 juni: Bestuurlijk startsignaal

De ambities vragen om een vertaling in doelen en activiteiten voor de korte termijn, die werken we uit in een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Hierin wordt zeker relatie gelegd met bestaande programma’s. Op 30 juni is er een bestuurlijke bijeenkomst waar we met deze ambities een gezamenlijk bestuurlijk startsignaal geven voor het uitvoeringsprogramma en het ontwerpen van het governancemodel. Alle indieners en steunbetuigers zijn voor dit bestuurlijke ontbijt uitgenodigd. Indien u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via m.grootscholten@dunea.nl o.v.v. “bestuurlijk ontbijt 30 juni”.

Meer informatie:

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met: Georgette Leltz, Programmadirecteur Nationaal Park Hollandse Duinen, tel. 06 - 108 913 37, g.leltz@dunea.nl.