Nieuwsbrief juni 2017

Met deze nieuwsbrief informeert Dunea relaties over actuele beleidsthema’s, die ook kansen bieden voor strategische samenwerking.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod: