Staatsbosbeheer en Dunea richten Groenfonds op

Staatsbosbeheer en Dunea werken samen als beheerders van de duinen en andere natuur- en recreatiegebieden in de regio. De samenwerking heeft een nieuwe impuls gekregen met het oprichten van een Groenfonds. Ook meewerken?

Vanuit dit Groenfonds willen we gezamenlijke projecten financieren op het gebied van groen en recreatie binnen het leveringsgebied van Dunea. We hopen hiermee de versnippering in het natuurbeheer te verminderen en bezoekers meer te kunnen bieden.

Hoewel het nadrukkelijk gaat om projecten van Staatsbosbeheer en Dunea zoeken we graag de samenwerking met andere organisaties die met ons willen werken aan robuuste natuur- en recreatiegebieden in de regio. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact met ons op.