Nieuw brandkranenbeleid

Dunea heeft sinds 1 januari 2016 een nieuw brandkranenbeleid voor veilig drinkwater én een veilige leefomgeving.

Met alle veiligheidsregio’s en gemeenten in ons leveringsgebied bespreken we voor de zomer wat het nieuwe beleid betekent. Signaleren we risico’s voor de veiligheid van burgers? Dan zoeken we in overleg naar een passende oplossing. Meer weten? Download dan de folder.