Onze eerste nieuwsbrief

Met plezier presenteer ik u deze eerste nieuwsbrief van Dunea. Een nieuwsbrief waarin ik relaties informeer over beleidsthema’s die voor u van belang kunnen zijn en die wellicht kansen bieden voor een strategische samenwerking.

Met onze partners binnen de overheid en het bedrijfsleven willen we werken aan uitdagingen op het gebied van drinkwater en natuur, aan oplossingen die door iedereen worden gedragen én als winst worden beoordeeld. We kijken ernaar uit om gezamenlijk te zoeken naar energieke allianties en kostenbesparende innovaties, waarmee we het belang dienen van de klant, de burger, de maatschappij.

We zijn voornemens deze nieuwsbrief iedere zes weken te versturen naar onze relaties. Mocht u onverhoopt geen interesse hebben, dan verzoek ik u vriendelijk dat aan ons kenbaar te maken via de knop ‘afmelden’. Is een onderwerp interessant voor uw collega? Stuurt u de nieuwsbrief dan gerust door.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Ze zijn van harte welkom via duneanieuws@dunea.nl.

Hartelijke groet,

Wim Drossaert
directeur Dunea