Grote watertransportleidingen: niet in zicht, wel in beeld

Dunea gaat per gemeente afspraken maken om nog beter samen te werken bij ruimtelijke planvorming. Dat is besloten tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van 24 november jl.

In de afgelopen maanden hebben we zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau intensief en constructief met onze aandeelhouders gesproken. Onderwerp van gesprek: uitdagingen en mogelijke verbetervoorstellen rondom buitenproportionele verleggingen van waterleidingen. Dit zijn verleggingen van grote rivierwater- en drinkwatertransportleidingen op initiatief van derden.

Maatschappelijke kosten

In de aandeelhoudersvergadering van 24 november jl. hebben we de resultaten van deze gespreksrondes gepresenteerd. Besloten is dat we per gemeente afspraken maken om nog beter samen te werken bij ruimtelijke planvorming. Door tijdig informatie uit te wisselen en elkaars kennis en ervaring in te zetten bij nieuwe bouwprojecten, kunnen verleggingen wellicht voorkomen worden. En áls er verlegd moet worden, kan dat door vroegtijdige samenwerking op een efficiënte, economische en veilige wijze gebeuren. Het is onze wens om de afspraken over samenwerking zo uniform mogelijk te maken. Hiermee borgen we uiteindelijk een stabiele en veilige drinkwatervoorziening en houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk.

Impact

Sommige van de verleggingsprojecten zijn buitenproportioneel omdat de kosten van de verlegging zo hoog zijn dat ze direct effect hebben op onze drinkwaterprijs. Ook de maatschappelijke impact van het verleggen van rivier- en drinkwatertransportleidingen is vaak groot. Denk aan leveringszekerheid, natuurwaarden, externe veiligheid en dergelijke. Omdat voor de productie en distributie van drinkwater direct afhankelijk zijn van deze ‘slagaders’ willen we dit soort verleggingen liever voorkomen.