Deltaplan Waterkwaliteit steunt schone drinkwaterbronnen

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tekende woensdag 16 november met betrokken overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten de Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Goed nieuws voor Dunea!

Met het Deltaplan wordt een impuls gegeven aan de aanpak van hardnekkige bestaande problemen (zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen) en nieuwe problemen (zoals medicijnresten en microplastics).

Eén van de speerpunten van de Delta-aanpak is het treffen van maatregelen om de hoeveelheid medicijnresten in het water te beperken. Water- en zorgsector bekijken samen waar de effecten van medicijngebruik op het milieu verminderd kunnen worden. Een voorbeeld is de mogelijkheid om vloeibare medicijnen niet door de gootsteen te gieten maar apart af te voeren.

Zuivering afvalwater

Naast het terugdringen van vervuiling aan de bron, blijft ook de zuivering van afvalwater een belangrijke schakel in de Delta-aanpak. De waterschappen voeren momenteel zogenoemde hotspot-analyses uit naar plekken waar aanvullende zuivering het meest effectief ingezet kan worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het project Schone Maaswaterketen waarin Dunea participeert.

Belang van de klant

Wanneer de voorgenomen maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, zal de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater verder verbeteren. Dit is goed nieuws voor waterbedrijven als Dunea die het oppervlaktewater gebruiken als bron voor drinkwater. Immers, wat er niet in zit hoeven we er ook niet uit te halen. Het is ook om die reden dat Dunea op vele manieren aandacht vraagt voor het belang van schone rivieren. We werken samen met alle partijen die kunnen bijdragen aan een goede waterkwaliteit en strijden zo voor de belangen van onze klanten.

Water in het Museon

In de kerstvakantie zélf aan de slag voor schoon water? Het werken aan een schone rivier op een educatieve manier beleven? Bezoek dan de One Planet-tentoonstelling in het Museon in Den Haag: www.museon.nl. Dunea, het Hoogheemraadschap van Delfland en RIWA hebben in samenwerking met het Museon een watergame ontwikkeld, waardoor jong en oud kunnen leren en beleven wat erbij komt kijken om een rivier in Nederland schoon te maken en te houden. Dunea investeert zo in bewustwording, want wat niet in het water komt hoeft er ook niet uit. Zie ook: www.nietinhetriool.nl.