Pijnacker-Nootdorp zet eerste stap in afbouw precario

De gemeente Pijnacker-Nootdorp verlaagt haar precariotarief op waterleidingen in 2017 met een derde. Het komend jaar kijkt het college of volledige afschaffing in drie jaar haalbaar is. Is de afbouwwijze in uw gemeente al besproken?

“Een derde omlaag is een hele mooie eerste stap,” reageerde directeur Wim Drossaert op dit nieuws. “Pijnacker-Nootdorp wil lastenverlichting voor haar inwoners en is zeer proactief omgegaan met de aankondiging van Minister Plasterk dat precariobelasting binnen tien jaar moet verdwijnen. Wij juichen dit toe omdat de belastingdruk op water daardoor lager wordt en de transparantie toeneemt. Als precario helemaal is afgebouwd, is duidelijk dat je via onze waterrekening voor de diensten van Dunea betaalt.”

Afbouwperiode

De mate waarin gemeenten precario heffen, verschilt sterk. De doorbelasting aan onze klanten varieert in 2017 van 5 tot 65 euro inclusief btw. Voor de ene gemeente is er dus meer af te bouwen dan voor de andere. Zodra de Tweede en Eerste Kamer de afschaffing van precario op nutsvoorzieningen goedkeuren, gaat de afbouwperiode van tien jaar in. Tijdig de afbouw bespreken lijkt daarom wijs, zeker met de gemeentelijke kadernota’s in zicht.

Wie volgt?

In 2017 maken veel gemeenten binnen en buiten ons leveringsgebied (als)nog gebruik van de mogelijkheid om precario te heffen. Dat nu ook energiebedrijven hier last van krijgen en dit agenderen in de media, maakt de publieke druk op afschaffing alleen maar hoger. Intussen profiteren de inwoners van Pijnacker-Nootdorp in 2017 al van het besluit in de gemeenteraad. Dunea heeft immers geen winstoogmerk: kostenstijgingen en - zoals nu – ook kostenverlagingen worden een-op-een doorberekend. Wie volgt?