Verlegregeling onder de loep

Zoals afgesproken in de laatste aandeelhoudersvergadering (AvA) buigt Dunea zich over nadere invulling van de regeling voor het verleggen van leidingen op verzoek van derden. We bespreken met onze aandeelhoudende gemeenten hoe we omgaan met daaruit voortvloeiende kosten als die buitenproportioneel hoog zijn. Die kosten moeten wij nu vanwege de Drinkwaterwet direct doorberekenen aan onze klanten. We willen komen tot een gedragen regeling, met oog voor wederzijdse belangen en evenwichtige kosten en baten voor de burger. Tijdens de AvA van 25 november a.s. leggen wij ons voorstel voor.