Krachten gebundeld in Nationaal Park

Dunea, gemeente Den Haag, gemeente Westland, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, IVN, Stichting Duinbehoud en Stichting Duivenvoorde dienen gezamenlijk een bidbook in, waarmee de Hollandse kust meedingt om de titel 'Mooiste Natuurgebied van Nederland'. Wilt u ook uw adhesie betuigen?

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 2 mei de inschrijving voor de publieksverkiezing van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ gestart. Initiatiefnemers kunnen tot 15 september 2016 een plan (zogenaamd bidbook) indienen voor een natuurgebied dat kan uitgroeien tot Nationaal Park.

Samen met andere terreinbeheerders, gemeenten en andere overheden, maatschappelijke organisaties, marketingbureaus, landgoedeigenaren en ondernemers ontwikkelt Dunea een nieuw Nationaal Park langs de Hollandse kust. Het gebied loopt van minimaal Hoek van Holland tot en met Noordwijk en omvat strand en landgoederen, met de Natura-2000 aangewezen duingebieden als groene ruggengraat.

Kansen voor recreatie en toerisme

Met het Nationaal Park kunnen we de natuur verbinden met de steden en hun culturele activiteiten. De samenwerking, de aandacht rondom de verkiezing van EZ en de titel Nationaal Park bieden kansen voor recreatie en toerisme voor gemeenten. Diverse gemeenten zijn daarom mede-indiener van het bidbook of hebben adhesie betuigd. Zo ook gemeente Westland. Arie van Blanken, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening: “De kust – de duinen, het strand en de zee – vormen een natuurgebied van grote waarde. Niet alleen voor flora en fauna, maar ook voor bewoners van het kustgebied, toeristen en recreanten. Het aanmerken van dat kustgebied als Nationaal Park benadrukt dat.”

Wie doen mee?

Tot nu zijn de volgende mede-indieners bekend: Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, IVN, Stichting Duinbehoud, gemeente Den Haag en gemeente Westland. Andere partijen, zoals gemeente Wassenaar, gemeente Katwijk en gemeente Rotterdam hebben deelname vanwege het reces nog in beraad. Met gemeenten in de Bollenstreek worden nog gesprekken gevoerd.

Meer weten en meedoen

Kijk voor meer informatie op www.nationaleparkenwereldklasse.nl. Wilt u alsnog meedoen aan dit prachtige initiatief? Dat kan! Neem voor meer informatie contact op met Bart van Engeldorp Gastelaars via duneanieuws@dunea.nl.
 

Gemeente Westland en Dunea spraken tijdens een werkbezoek op 29 juni over de gezamenlijke belangen in de zeereep. En natuurlijk over de ambitie om de status Nationaal Park binnen te halen. Ook dit college van B&W sprak haar steun uit. Daardoor loopt het Nationaal Park-gebied in ieder geval van Hoek van Holland tot en met Noordwijk.