Nieuwsbrief augustus 2016

Met deze nieuwsbrief informeert Dunea relaties over actuele beleidsthema’s, die wellicht ook kansen bieden voor een strategische samenwerking.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod: