In beeld: de unieke balans tussen grondwater, natuur en waterwinning

Van nature is het grondwater aan de kust zout. Uniek in Nederland is dat onder de duinen het grondwater zoet is. Deze zoetgrondwater-voorraad houdt Dunea in stand ten behoeve van prachtige natuurwaarden en de drinkwaterproductie van 1,3 miljoen mensen. Hoe? Dat ziet u in deze animatie.