Vacature Belangenraad Meijendel 

Om nog beter in contact te komen (en te blijven) met de bezoekers in duingebied Meijendel heeft Dunea sinds 2009 een overlegorgaan dat vier keer per jaar bij elkaar komt. De Belangenraad bestaat uit tien deelnemers, waaronder vijf vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties. De overige vijf deelnemers hebben op persoonlijke titel zitting en vertegenwoordigen onze recreanten.

 

Wegens het aftreden van één van de leden op persoonlijke titel, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en betrokken belangstellende die deel uit wil maken van de Belangenraad en bij wil dragen aan de discussies en advisering over natuur en recreatie in Meijendel. Vanwege de huidige samenstelling van de Belangenraad gaat de voorkeur uit naar een kandidaat woonachtig in de regio, die vooral op een sportieve manier (als hardloper, fietser en/of mountainbiker) Meijendel bezoekt.

 

De Belangenraad is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de directie van Dunea over onze beheernota en andere aspecten van het natuur- en recreatiebeheer in Meijendel. De Belangenraad is door Dunea ingesteld vanuit de gedachte dat wij bij het vaststellen en uitvoeren van ons beleid zo goed mogelijk rekening willen houden met de verschillende groepen bezoekers en hun wensen.

 

De Belangenraad komt minimaal vier maal per jaar bijeen van 19:30 t/m 22:00 in ons Activiteitencentrum aan de Meijendelseweg 40 in Wassenaar. De leden van de Belangenraad worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Herbenoeming is slechts éénmaal mogelijk. De Belangenraad beschikt over een reglement en de leden van de Belangenraad hebben recht op een prestatie- en reiskostenvergoeding.

 

Heeft u belangstelling? Stuur dan een korte motivatie en uw cv voor 6 maart naar de secretaris van de Belangenraad Meijendel: Bart van Engeldorp Gastelaars via b.engeldorp@dunea.nl.