Eerste gemeente in ’Dunea-gebied’ precario-vrij!Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft als eerste van de 19 gemeenten in ‘Dunea-gebied’ precarioheffing op leidingen beëindigd. Infrabeheerders als Dunea hoeven geen belasting meer te betalen voor het gebruik van gemeentegrond. Inwoners van Pijnacker-Nootdorp hoeven hierdoor over 2018 geen ‘vastrechttoeslag voor precario’ meer te betalen.

Gemeenten mogen tot 2022 precario heffen op leidingen, maar Pijnacker-Nootdorp ziet per 1 januari 2018 al af van deze inkomstenbron. “Net als met het verlagen van de OZB wil de gemeente de lasten voor inwoners verlichten door de precariobelasting voor waterleidingen af te schaffen,” motiveert wethouder Piet Melzer het besluit. “Bovendien is het wel zo transparant dat inwoners via het drinkwaterbedrijf geen gemeentelijke belasting meer betalen. Wat je aan Dunea betaalt is straks echt alleen voor schoon kraanwater.”

Dunea juicht deze ontwikkeling toe. “De gemeenteraad en het bestuur is heel doortastend geweest. Ik hoop dat meer gemeenten hun voorbeeld gaan volgen,” reageert Wim Drossaert, directeur van Dunea. In Pijnacker-Nootdorp betalen inwoners in 2017 €11,34 per jaar. “Je kunt er niet gelijk van op vakantie, maar het gaat ook om het principe. Gemiddeld bestaat ruim 25% van de waterrekening uit belastingen; belasting op leidingwater, btw en precario. Dat dit lager wordt, past bij een primaire levensbehoefte als drinkwater.”

Zo werkt het

Een gemeente stuurt infrabeheerders jaarlijks een rekening voor het aantal meters leiding in hun grond, maal het precariotarief dat jaarlijks wordt vastgesteld met de gemeentebegroting. Dunea deelt de rekening door het aantal adressen waar zij water levert, rekent een opslag voor administratie en berekent de kosten door aan klanten als ‘vastrechttoeslag voor precario’. Zo krijgen klanten dit jaar tussen de 5 en 65 euro per jaar extra op de waterrekening, afhankelijk van de gemeente waarin zij wonen.

Afbouw

Na 2022 is precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten bij wet verboden. Daarmee gaat een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten verloren. Sommigen zullen stapsgewijs afbouwen, anderen zullen tot het laatste moment heffen wat mag. Dat eerder, volledig afbouwen van precario-inkomsten kan, heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp nu als eerste bewezen.