Dunea zoekt voorzitter en lid Raad van CommissarissenDunea is op zoek naar een voorzitter en een lid voor de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Corporate Governance Code is daar waar van toepassing op de specifieke situatie bij Dunea N.V. uitgangspunt van handelen van de raad.


De Raad van Commissarissen komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen, te weten in maart, mei, juni, oktober en november. Na de november vergadering vindt aansluitend een besloten vergadering voor intervisie plaats en een evaluatie van de directie. Daarnaast zijn er een tweetal vergaderingen met de aandeelhouders, in juni en in november. Van de voorzitter wordt vanzelfsprekend flexibiliteit en beschikbaarheid verwacht in de speciale relatie naar de algemeen directeur. De voorzitter komt af en toe op kantoor om met hem te overleggen en gaat een tiental keer per jaar met hem op pad naar gemeenten of andere stakeholders.

Bekijk de vacature.