Drinkwater betrouwbaarDiverse media berichtten dit weekend opnieuw over de uitstoot van de stof GenX door de fabriek Chemours in Dordrecht en het effect daarvan op waterkwaliteit en de omgeving. Uw drinkwater voldoet aan de zeer strenge eisen die hiervoor in Nederland gelden en is veilig om te drinken.

GenX wordt door sommige industrieĆ«n uitgestoten in water en lucht. Deze stoffen verspreiden zich zo in het milieu. Ook al bevindt onze bron zich ver ten oosten van de fabriek aan de Merwede, voor alle zekerheid voert Dunea extra metingen uit, aanvullend aan ons doorlopende meetprogramma van bron tot kraan.

GenX is een fluorverbinding en wordt gebruik voor de productie van Teflon, bekend van de anti-aanbaklaag in pannen. Namens de drinkwaterbedrijven heeft VEWIN opgeroepen om bij de vergunningverlening voor lozingen beter rekening te houden met de belangen voor drinkwater. Organisaties moeten vervuilingen voorkomen en kunnen ook zelf zuiveren. Dat is beter voor de directe omgeving, de drinkwaterbronnen en voorkomt een hoop maatschappelijke (zuiverings)kosten. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit.