Werkzaamheden aan voorzuivering Lindenbergh

Aan de Wassenaarseweg in Katwijk ligt voorzuivering Lindenbergh. Lindenbergh is al sinds 1998 niet meer in gebruik. Om onnodige kosten te vermijden, is Dunea van plan het gebouw te slopen. Hiervoor hebben wij een vergunning aangevraagd bij de gemeente Katwijk.

De ingang van het Lindenbergh-terrein ligt ter hoogte van de 2e Mientlaan.

 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de plannen. De informatie wordt ververst zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Neem dus regelmatig een kijkje als u geĆÆnteresseerd bent in de werkzaamheden.

Wanneer is meer duidelijk over de sloop?

Dunea is in gesprek over de sloop met de vergunningverleners, zoals de gemeente, de provincie en de betrokken omgevingsdiensten. Op dinsdag 4 april 2017 heeft Dunea de vergunning formeel aangevraagd bij de gemeente Katwijk. Het duurt minimaal 13 weken voordat duidelijk is of de vergunning wordt verleend en onder welke voorwaarden. We verwachten daarom in binnenkort meer duidelijkheid.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2016 gestart. De aannemer voert tijdens het broedseizoen (1 maart 2017 tot 1 september 2017) alleen inpandige werkzaamheden uit. Er vinden in deze periode geen transporten plaats om de natuur zoveel mogelijk rust te gunnen.

Als de vergunning wordt verleend, wordt vanaf maandag 4 september gestart met de sloop van het pand zelf. Bij de werkzaamheden houdt Dunea uiteraard rekening met de natuur in het omliggende Natura-2000 gebied en de ligging in ons waterwingebied.

Wat gaat er verder gebeuren met het terrein?

De sloop van het gebouw verandert niets aan de bestemming van het terrein: het blijft gereserveerd voor waterwinning. Zodra de sloop heeft plaatsgevonden, krijgt het terrein een nieuwe begroeiing die past bij de omgeving. Het karakter van de buitenrand van het duin blijft dus ongewijzigd.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, op telefoonnummer 088 347 47 47. Het is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.