Voor al uw vragen over drinkwater zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer: 088 347 47 47. Bij storingen kunt u ook dit telefoonnummer bellen, 24 uur per dag.

Veelgestelde vragen over Mijn Dunea Veelgestelde vragen over Mijn Dunea

Waarom zou ik mij registreren voor Mijn Dunea?

Met Mijn Dunea regelt u uw zaken met betrekking tot het watercontract online. U kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen en bijvoorbeeld uw voorschotbedrag gemakkelijk aanpassen.

Waar vind ik mijn klantnummer?

U kunt u uw klantnummer vinden op uw voorschotfacturen en op uw jaarafrekening. Let op: als u betaalt per automatische incasso ontvangt u geen voorschotfacturen. U kunt uw klantnummer dan alleen terugvinden op uw jaarafrekening.

Ik kan mij niet registreren voor Mijn Dunea

Afwijkend correspondentieadres & Mijn Dunea

Als uw correspondentieadres anders is dan het adres waar Dunea water levert, dan kunt u bij het registreren voor Mijn Dunea een foutmelding krijgen. U ziet dan de melding dat u zich niet kunt registreren. Is dat bij u het geval en wilt u toch gebruik maken van Mijn Dunea? Neem dan contact op met onze klantenservice, zij passen dit dan handmatig voor u aan. Onze klantenservice is van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur bereikbaar op het telefoonnummer: 088 347 47 47.

 

Welk wachtwoord kies ik?

Dat mag u zelf bepalen, zolang u minimaal 6 posities gebruikt (cijfers en/of letters).

Wat gebeurt er met mijn ingevoerde gegevens?

Dunea behandelt uw persoonsgegevens met grote zorg. Gegevens worden bewaard door middel van SAP Customer Care & Billling software en/of Siemens Livelink. Wij dragen zorg voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw en onze gegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Opgenomen telefoongesprekken worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het tot stand komen van doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt, voor zover wet- en regelgeving ons niet verplicht tot het hanteren van een langere bewaartermijn. De persoonlijke informatie die u aan Dunea verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet aan derden worden verstrekt, tenzij wettelijke voorschriften daartoe verplichten.
Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Niet-persoonlijke gegevens en materiaal, zoals suggesties en ideeën, die door u naar Dunea worden verzonden, worden in beginsel niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder nadere toestemming en zonder enige (financiële) vergoeding worden gebruikt en gereproduceerd. Door toezending van dergelijke informatie stemt u hiermee in.

Bekijk onze privacyverklaring.

Hoe gaat Dunea om met mijn persoonlijke gegevens?

Als u daarom vraagt, vullen wij de in onze bestanden opgenomen gegevens aan met een door u afgegeven verklaring met betrekking tot die gegevens. U kunt verzoeken om correctie of verwijdering van de op u betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.

Binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijke verzoek tot correctie, verwijdering of aanvulling bevestigen wij schriftelijk óf dan wel in hoeverre wij aan het verzoek zullen voldoen. Een weigering zullen wij toelichten.

Dunea vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van die gegevens voor ons van aanmerkelijk belang is of bewaring op de grond van een wettelijk voorschrift is vereist.

Dunea heeft mijn betaalwijze gewijzigd, maar ik wil per automatische incasso blijven betalen. Wat nu?

Wanneer Dunea driemaal niet per automatische incasso bij u heeft kunnen afschrijven, vervalt uw automatische incasso. Dunea stuurt uw volgende factuur per post toe met een aangehechte acceptgiro.

Wilt u weer gebruikmaken van betalen per automatische incasso? U kunt uw betaalwijze via Mijn Dunea wijzigen. Om uw betaalgegevens te kunnen wijzigen, is het noodzakelijk dat u zich eenmalig registreert met uw klantnummer.

Kan ik op mijn Dunea mijn e-mailadres en wachtwoord wijzen?

U kunt uw wachtwoord wanneer u deze niet meer weet of wilt aanpassen wijzigen via de button wachtwoord vergeten/wijzigen op het inlogscherm.

Wanneer u uw e-mailadres wilt wijzigen kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via klantenservice@dunea.nl. Zodra wij uw oude registratie ongedaan hebben gemaakt kunt u zich opnieuw registreren met uw nieuwe e-mailadres.

Kan ik mijn facturen inzien op Mijn Dunea?

Dit is helaas niet mogelijk. U kunt alleen uw saldo-informatie opvragen.