Voor al uw vragen over drinkwater zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer: 088 347 47 47. Bij storingen kunt u ook dit telefoonnummer bellen, 24 uur per dag.

Veelgestelde vragen over meterstand doorgeven Veelgestelde vragen over meterstand doorgeven

Hoe lees ik de watermeterstand af en hoe geef ik de stand door?

Plaats watermeter
Uw watermeter registreert nauwkeurig hoeveel water u verbruikt. Deze kan zich bevinden in:

  • de meterkast
  • de meterput achter de voordeur
  • de meterput in de tuin
  • de gemeenschappelijke meterruimte*
  • een andere (afwijkende) locatie

* Als uw watermeter zich in een gemeenschappelijke meterruimte bevindt - zoals bij flats, dan komt onze meteropnemer elk jaar langs en hoeft u uw stand niet aan ons door te geven. Als u een verzoek voor het doorgeven van de meterstand ontvangt per e-mail of per post, dan dient u zelf de meterstand aan ons door te geven. Wij hebben niet tot elke  gemeenschappelijke meterruimte toegang.

Verschillende typen watermeters
Dunea maakt onder andere gebruik van de volgende watermeters:

  • Type 1: Deze watermeter is rond en heeft een deksel. Het telwerk is wit en er zijn geen cijfers achter de komma. Het meternummer staat onder de barcode op de sticker. Bij oudere types waar nog geen sticker op zit, is het meternummer het nummer dat gegraveerd staat in de rand van de watermeter.

Opnemen watermeterstand
Heeft u een watermeter Type 1, noteert u dan alle cijfers van het telwerk.

 

  • Type 2: Deze watermeter is rond en heeft een doorzichtige deksel. Het telwerk is rood/zwart en heeft cijfers achter de komma die in het rode gedeelte staan. Het meternummer staat boven het telwerk (in het voorbeeld hierboven is dat nummer 0034649).

Opnemen watermeterstand
Heeft u een watermeter Type 2, noteert u dan alleen de cijfers in het zwarte gedeelte van het telwerk.


Heeft u meerdere watermeters, dan ontvangt u voor elke meter een aparte watermeterstandenkaart. Let dan goed op dat u de juiste stand voor de juiste watermeter noteert.


Doorgeven watermeterstand
Voor het doorgeven van uw meterstand heeft u uw opnamenummer (eerder: meterregistratiecode) nodig. Deze staat op de watermeterstandenkaart.

U kunt uw meterstand doorgeven via:

  • deze link
  • telefoonnummer 0900 900 90 51 (lokaal tarief), volg de gesproken aanwijzingen
  • de watermeterstandenkaart die u van ons heeft ontvangen.


Bent u vergeten de watermeterstand door te geven?
Ontvangen wij geen meterstand of ontvangen wij de stand niet op tijd, dan schatten wij de meterstand. Wij doen dit op basis van uw verbruik van voorgaande jaren. Een eventueel verschil met het daadwerkelijke verbruik, verrekenen wij bij de volgende afrekening. 

 

Waar kan ik mijn verbruik van vorige jaren terugvinden?

Het aantal m3 dat u in eerdere jaren verbruikt heeft kunt u gemakkelijk terugvinden via Mijn Dunea.
Nadat u bent ingelogd klikt u, helemaal onderaan de pagina, op uw leveringsadres. Daar vindt u vervolgens een overzicht waaruit uw voorschot bedrag is opgebouwd. Als u met uw muis op de tekst Waterverbruik gaat staan (u hoeft niet te klikken) verschijnt een scherm waarin u uw verbruik van de afgelopen 4 jaar terug kunt zien.

Waarom en wanneer moet ik de watermeterstand doorgeven?

Jaarlijks ontvangt u een jaarafrekening; deze is gebaseerd op uw waterverbruik van de afgelopen periode. Om het waterverbruik in rekening te kunnen brengen, hebben wij de juiste meterstand nodig. Om tijd en kosten te besparen en zo de waterprijs zo laag mogelijk te houden, vragen wij u zelf de meterstand op te nemen. Daarvoor ontvangt u van ons een watermeterstandenkaart per post of via e-mail.

Geef altijd uw watermeterstand door
Ontvangen wij geen meterstand of ontvangen wij de stand niet op tijd, dan schatten wij de meterstand. Wij doen dit op basis van uw verbruik van voorgaande jaren  Een eventueel verschil met het daadwerkelijke verbruik verrekenen wij bij de volgende afrekening.

Gemeenschappelijke meterruimte
Als uw watermeter zich in een gemeenschappelijke meterruimte bevindt, zoals bij flats, dan komt onze meteropnemer elk jaar langs en hoeft u uw stand niet aan ons door te geven. Als u een verzoek voor het doorgeven van de meterstand ontvangt per e-mail of per post, dan dient u zelf de meterstand aan ons door te geven. Wij hebben niet tot elke gemeenschappelijke meterruimte toegang.

Waarom vraagt Dunea ook tijdens de vakanties om mijn watermeterstand?

Door onze facturatie- en meterstandenverwerking door het jaar te spreiden, kunnen wij onze klanten beter van dienst zijn en de kosten zo laag mogelijk houden. Het kan daardoor natuurlijk gebeuren dat het verzoek om de meterstand door te geven precies tijdens uw vakantie in de bus valt. Geen zorgen, u kunt uw meterstand vaak bij thuiskomst alsnog doorgeven. Ontvangen wij geen meterstand of ontvangen wij de stand niet op tijd, dan schatten wij de meterstand. Wij doen dit op basis van uw verbruik van voorgaande jaren. . Een eventueel verschil met het daadwerkelijke verbruik verrekenen wij bij de volgende afrekening.