Voor al uw vragen over drinkwater zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer: 088 347 47 47. Bij storingen kunt u ook dit telefoonnummer bellen, 24 uur per dag.

Veelgestelde vragen over uw factuur Veelgestelde vragen over uw factuur

Kan ik mijn voorschotbedrag wijzigen?

De hoogte van uw voorschot is gebaseerd op uw jaarlijkse verbruik. Als u wijzigingen voorziet, bijvoorbeeld in uw gezinssamenstelling, dan kunt u uw voorschotbedrag wijzigen.

Voorschot aanpassen
U kunt uw voorschotbedrag aanpassen via Mijn Dunea. Hiervoor is het noodzakelijk dat u zich eenmalig registreert met uw klantnummer, deze vindt u op uw facturen. Na het invullen van de gevraagde gegevens ontvangt u (direct) een e-mail met uw inloggegevens. Bewaar deze gegevens goed!

 

Waarom betaal ik precario?

Precario is de belasting die een gemeente kan heffen voor het gebruik van gemeentegrond (bijv. terras van een café). Een aantal gemeenten (niet alle) in het leveringsgebied brengt Dunea precario in rekening voor de waterleidingen in hun gemeentegrond. Woont u in een gemeente die precario heft, dan ziet u dat terug op uw rekening in de vorm van een jaarlijkse bijdrage voor precario. Klik hier voor een overzicht van gemeenten die precario heffen.

Ik heb de waterlevering opgezegd, maar nu ontvang ik nog een rekening. Hoe kan dit?

Wanneer u de waterlevering heeft opgezegd, kan het zijn dat er kort voor uw opzegging nog een rekening is gemaakt en aan u is verstuurd. Dan hebben onze rekening en uw opzegging elkaar ‘gekruist'. U hoeft die rekening in een dergelijke situatie niet te betalen. U ontvangt dan spoedig een eindafrekening waarin verrekening plaatsvindt.

Wij merken dat het niet voor al onze klanten duidelijk is hoe de eindafrekening berekend wordt. Met name de voorschotverrekening levert nog wel eens vragen op. Daarom leggen we graag uit hoe die berekening in zijn werk gaat. Dat voorkomt misschien vragen.

Uitleg verrekening voorschotten
In de eindafrekening worden alle aan u gefactureerde* voorschotfacturen in mindering gebracht op de eindafrekening.
(*gefactureerd = alle voor het lopende verbruiksjaar, voor het betreffende adres, aan u gestuurde voorschotrekeningen. Wel of niet betaald)

Die verrekening ziet u op de eindafrekening bij ‘Af: voorschotten
Totaal in rekening gebrachte voorschotten'.
Als de berekening van de eindafrekening klaar is, wordt aan het eind bekeken of alle rekeningen inderdaad betaald zijn.

In de hierboven geschetste situatie is het voorschot dus niet betaald. Dat bedrag wordt onder op de factuur getoond bij: ‘toen deze factuur werd samengesteld, was nog te vorderen €….'. Het komt er op neer dat we eerst het voorschotbedrag (van de niet betaalde factuur) teruggeven en vervolgens weer in rekening brengen. Het saldo is 0. U betaalt niets teveel!

Waarom betaal ik vastrecht?

 

Vastrecht betaalt de klant voor het 24 uur per dag 7 dagen in de week direct beschikbaar hebben van vers, betrouwbaar drinkwater. Hiervoor is beheer en onderhoud van de productiemiddelen en het distributienet nodig. Dit soort kosten moet worden gemaakt, onafhankelijk van de hoeveelheid drinkwater die wordt geproduceerd, gedistribueerd en afgenomen. Vandaar dat er naast de prijs per 1.000 liter ook vastrecht wordt geheven. 

 

Waarom betaal ik vastrecht per huishouden in een appartementengebouw met één gemeenschappelijke watermeter?

Van vastrecht wordt onder meer het beheer en onderhoud van de drinkwaterproductielocaties en het distributienet betaald. Het is niet zo dat een klant betaalt voor het aanwezig zijn van een individuele watermeter. De drinkwaterinstallatie hoort immers bij het pand en is dus bij de bouw al betaald. Vastrecht is meer dan alleen de kosten van de aansluiting. Zo laat Dunea ook bij onbemeterde verbruiksadressen steekproefsgewijs watermonsters nemen om de kwaliteit van het distributienet in de gaten te houden.

De aard van het waterverbruik van een huishouden in een appartementencomplex met een gemeenschappelijke watermeter is heel vergelijkbaar met het waterverbruik van een huishouden met een eigen meter.
Ze doen evenveel beroep op het beschikbaar zijn van de drinkwaterproductiemiddelen en het leidingnet. Het is dus wel zo eerlijk als daar evenveel voor wordt betaald. Overigens maakt de fiscus bij het opleggen van waterbelasting ook geen onderscheid tussen bemeterde en onbemeterde verbruikadressen.

Waarom betaal ik belasting over belasting op leidingwater (BoL) en over precario?

De belastingen die op uw waternota staan zijn door de overheid bepaald en moeten alle waterbedrijven in Nederland toepassen.
  • BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) is een omzetbelasting die wordt geheven bij de levering van een product of dienst.
  • Over belasting op leidingwater (BoL) moet 6% BTW worden geheven omdat de belasting te maken heeft met verbruik.
  • Over de precariobijdrage moet u 6% BTW betalen omdat de gemeente niet rechtstreeks bij u precario int, maar bij Dunea. Het zijn dus kosten die Dunea moet maken om u water te kunnen leveren. Zie verder: Waarom precario?

Hoe lang na het opzeggen ontvang ik de eindafrekening voor mijn oude adres?

 

Na het verwerken van uw opzegging ontvangt u na maximaal 4 weken de eindafrekening.

Wat is BoL?

Belasting Op Leidingwater (BoL) is belasting die de Belastingdienst heft op de levering van leidingwater. Dunea moet dit innen. BoL maakt zo naast de productie- en distributiekosten onderdeel uit van de kostprijs van drinkwater. Hierdoor moet u ook BTW betalen over BoL. U betaalt BoL over de eerste 300 m3 (300.000 liter) waterverbruik (per verbruiksadres). Lees hier meer.

Deze belasting heeft een milieugrondslag en had ooit tot doel het waterverbruik te verminderen onder consumenten, maar dat is voornamelijk dankzij zuiniger huishoudelijke apparatuur eigenlijk al bereikt. De Kamer stelt het tarief elk jaar pas in december vast. 

Klopt het dat ik mijn factuur digitaal krijg?

We willen steeds meer digitaal communiceren met onze klanten omdat we papier willen besparen en minder post willen versturen. Tegelijkertijd is digitaal communiceren voor u als klant sneller. Wilt u ook uw post per e-mail ontvangen? Zorg dan dat uw e-mailadres bekend is bij Dunea. Wij versturen de e-mail vanaf geenantwoord@dunea.nl. U kunt uw factuur via DigiAccept snel en gemakkelijk betalen.

 

Ik krijg mijn factuur op een verkeerd e-mailadres, hoe pas ik dit aan?

U kunt zich registreren op Mijn Dunea met een e-mailadres, dit adres gebruiken wij dan voor de digitale communicatie. Heeft u zich al geregistreerd met een e-mailadres dat u niet meer wilt gebruiken, stuurt u dan een e-mail naar klantenservice@dunea.nl, vermeld hierin het e-mailadres waarop u uw correspondentie wilt ontvangen.

Kan ik voor de facturen een apart e-mailadres gebruiken?

Dit is helaas nog niet mogelijk. Wij streven ernaar dit in de toekomst voor onze klanten mogelijk te maken.

Ik wil mijn factuur niet digitaal ontvangen, hoe pas ik dit aan?

Wij willen papier besparen door minder post te versturen. Zo dragen wij bij aan een beter milieu. Wanneer u om bepaalde redenen uw factuur per post wil ontvangen verzoeken wij u een e-mail te sturen naar klantenservice@dunea.nl. Wij zorgen er dan voor dat u uw volgende factuur per post ontvangt.

Klopt het dat ik via DigiAccept veilig mijn factuur kan betalen?

Ja dat klopt. Dunea communiceert steeds meer digitaal met haar klanten. U kunt uw factuur via DigiAccept snel en gemakkelijk betalen.

Betalen met DigiAccept is 100% veilig. DigiAccept wordt jaarlijks getoetst op veiligheid door De Nederlandsche Bank en de creditcardmaatschappijen. Voor de betaling maakt u gebruik van het zeer goed beveiligde internetbankieren van uw eigen bank.
Omdat u via uw eigen bank betaalt ziet u direct op uw afschrift dat de betaling naar ons verstuurd is.
Indien u deze link liever niet gebruikt heeft u ook de mogelijkheid om de betaling handmatig over te maken via uw bank.

Het openen van de bijlage in mijn e-mail lukt niet

De ondersteuning bij het openen van een bijlage via Smartphone of Tablet is niet altijd optimaal. In dit geval adviseren wij u dan ook om het nogmaals via een laptop of een vaste computer te proberen.

Krijgt u een witte pagina te zien bij het openen van uw bijlage?

Dan heeft u waarschijnlijk geen PDF-lezer. Deze kunt u gratis downloaden op de website van Adobe.

Kunt u de bijlage niet openen?

Probeer de bijlage dan als voorbeeld te openen i.p.v. te downloaden.
Het kan voorkomen dat uw virusscanner het bestand als niet veilig markeert. Dit staat dan vermeld in een gele balk bovenaan de e-mail. Als u hierop klikt kunt u het bestand als veilig markeren en als het goed is openen.

Nog steeds niet gelukt? Neem dan telefonisch contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 088 347 47 47