Voor al uw vragen over drinkwater zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer: 088 347 47 47. Bij storingen kunt u ook dit telefoonnummer bellen, 24 uur per dag.

Veelgestelde vragen over de duinen Veelgestelde vragen over de duinen

Welke dieren grazen er in de duinen?

Het konijn was lange tijd het belangrijkste dier voor begrazing in de duinen. Maar door verschillende ziektes (VHS/Myxomatose) nam het aantal konijnen snel af. Zo snel dat andere dieren die rol moesten overnemen, zoals reeën, die van nature in het duin voorkomen. Om te voorkomen dat er allerlei ongewenste grassoorten in de duinen groeien, worden ook andere dieren ingezet; zoals Konikpaarden, Galloway-runderen en Drentse Heideschapen.

Ik wil wandelen in Kijfhoek/Bierlap kan dat?

Kijfhoek en Bierlap is een gebied voor rustzoekers en dat willen we graag zo houden. Daarom kunt u in dit gebied alleen wandelen met een passe-partout of een dagkaartje. Het dagkaartje kunt u voor € 2,00 kopen bij De Tapuit, het bezoekerscentrum van Dunea in Meijendel. Wilt u regelmatig wandelen in dit gebied? Dan kunt u een passe-partout aanvragen via het Zuid-Hollands Landschap (€ 12,50 voor een jaar; toegang voor 2 volwassenen en 3 kinderen). Wel dient u lid te zijn van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (€ 20,00 voor een jaar, per gezin).

Kan ik wandelen in duingebied Solleveld?

Solleveld is een bijzonder kwetsbaar gebied en daarmee slechts beperkt toegankelijk. Wandelen in Solleveld is alleen mogelijk als u in het bezit bent van een passe-partout (€ 12,50 per jaar; toegang voor 2 volwassenen en 3 kinderen). Wel dient u lid te zijn van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (€ 20,00 voor een jaar, per gezin). Let op: er is op dit moment een wachtlijst voor de passe-partouts.

Mag ik met de hond in de duinen lopen?

De hond mag in grote delen van het duin aangelijnd meewandelen; maar in de Duintuin, het Monkeybos, Kijfhoek en Bierlap en Solleveld is het verboden voor honden. Om de hond los te laten rennen kunt u doorlopen naar het strand (houd er wel rekening mee dat van 15 mei tot 15 september honden op het strand verboden zijn tussen de strandpalen HP 91.50 en 92.75 tussen 9.00 en 19.00 uur). Kijk hier voor meer informatie.

Welke wandelroutes zijn er in Meijendel?

  • De gele route (5 km) start bij De Tapuit en loopt via de duintuin naar het strand.
  • De blauwe route (3 km) start bij De Tapuit, gaat langs een hoog uitzichtpunt (Abelentop), de vogelkijkhut en loopt voornamelijk door de bomen. Leuke route voor kinderen.
  • De rode route (3 km) start bij de rotonde van het grote parkeerterrein Kievietsduin. Het is een gevarieerde, heuvelachtige route via uitkijkpunt ‘De Piek’.
  • De witte route (1,5 km) start bij De Tapuit en gat via parkeerterrein Kievietsduin weer terug (langs het Monkeybos).

Wilt u liever een langere wandeling? Koppel dan 2 of 3 wandelingen aan elkaar.

U kunt de routes downloaden of hier de virtuele route bekijken.
 

Groene paaltjes
In de Kijfhoek en Bierlap komt u groene paaltjes tegen. Dit is geen route, maar geven aan dat u op een wandelpad loopt. Op sommige paaltjes staan nummers; deze corresponderen met de nummers op de kaart. Zo kunt u na een paar uur struinen altijd weer het gebied uit.

Waar kan ik parkeren?

  • Oude Waalsdorperweg 63, Den Haag (ongeveer 30 plaatsen). Er is een toegang achter het terrein van TNO; hier is een kleine parkeerplaats (ong. 30 plaatsen). Volg vanaf hier het fietspad naar het monument. Door het terrein van Staatsbosbeheer volgt u de rode paaltjes. Achter het monument vind u de Dunea-toegang tot Meijendel. Volg hier het halfverharde voetpad naar de vallei Meijendel. Vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 3,5 km lopen naar De Tapuit.

  • Hotel Duinoord, Wassenaarseslag 26, Wassenaar (ongeveer 50 plaatsen). Hier kunt u via het wandelpad naast het fietspad naar de vallei Meijendel lopen. Het is ongeveer 5 km naar De Tapuit.

  • Parkeerterrein Zeelust, Wassenaarseslag 13, Wassenaar (betaald parkeren aan het strand). Hier kunt u via het strand naar de vallei Meijendel lopen. Dit is ongeveer 5,5 km.

Hoe hoog is de hoogste duintop in Meijendel?

De hoogste duintop in Meijendel is 35 meter en ligt tegen De Klip. Het allerhoogste punt van ons duingebied is 37 meter en ligt in Duinrell. In Berkheide ligt de Witte Berg en deze is 36 meter hoog.

Zijn er ruiterpaden in Meijendel en waar kunnen we de trailer neerzetten?

De ruiterpaden die door het gebied lopen staan aangegeven op de kaart. De trailer kunt u tijdens de werkzaamheden aan de Meijendelseweg neerzetten bij parkeerterrein Kievietsduin.

Zijn er openbare toiletten?

Openbare toiletten zijn in het pannenkoekenrestaurant ‘Boerderij Meijendel’. Voor gasten van De Tapuit zijn er toiletten in het gangetje van het bezoekerscentrum.

Waar kunnen we eten en drinken?

Voor koffie en andere consumpties kunt u terecht in pannenkoekenrestaurant ‘Boerderij Meijendel’, naast De Tapuit. Maakt u een langere wandeling? Loop dan door naar ‘Onder de watertoren’ bij de watertoren in Scheveningen, Pompstationsweg 351 (3 km via het wandelpad langs het fietspad) of naar Hotel Duinoord bij de Wassenaarseslag (ong.5 km).

Hoe werkt de infiltratie in de duinen?

We hebben twee typen winsystemen:

Ondiepe winningen en diepe winputten om zowel het diepe als het ondiepe water aan te kunnen spreken. De ondiepe winning bestaat uit draineerleidingen en winputten tot ca 20 meter diepte. Diepe winputten gaan van ca. 25 tot 50 meter diepte. De infiltratieplassen vullen hiermee de onttrokken hoeveelheid water weer aan met voorgezuiverd rivierwater uit de Afgedamde Maas.

Daarnaast hebben we diepinfiltratie. Dat zijn diepe infiltratieputten en diepe onttrekkingsputten die parallel naast elkaar op 100 meter afstand staan op een diepte van ca. 25 meter tot 60 meter. Dat systeem is volledig in balans. Er wordt evenveel geïnfiltreerd als onttrokken. Het infiltratiewater voor diepinfiltratie wordt veel verder voorgezuiverd dan voor de infiltratieplassen. Dit is om putverstopping te voorkomen. Het systeem bevindt zich bij de Waalsdorp.

Hoe zie je het verschil tussen infiltratie- en kwelplassen in Meijendel?

De waterplassen in Meijendel, Berkheide en Solleveld zijn grotendeels kunstmatig aangelegd in laaggelegen delen. Deze infiltratieplassen worden kunstmatig gevoed en op een streefpeil gehouden. Dit wordt geregeld vanuit Bergambacht en is voorgezuiverd rivierwater. De oevers zijn wat steiler en begroeid met veel riet.

Daarnaast zijn er in het duingebied ook kwelplassen en vochtiger duinvalleien. Deze worden gevoed met regenwater en het peil is afhankelijk van de grondwaterstand. Zij hebben geen kunstmatige voeding. De oevers zijn hier langzaam aflopend en begroeid met vochtminnende planten.

Hoe kom je vanaf Meijendel op de Waalsdorpervlakte?

Neem het fietspad tussen de 1e en 2e parkeerplaats. Volg deze in zuidelijke richting en bij de T-splitsing sla je rechtsaf. Dan direct weer linksaf (volg de borden richting Waalsdorpervlakte). Als u dit fietspad volgt, komt u op de Waalsdorpervlakte.

Waarom zijn er in de winterperiode werkzaamheden in het duingebied Meijendel?

De duinen zijn voor de drinkwaterproductie van groot belang. Dunea heeft als beheerder van deze duinen een belangrijke taak te vervullen; wij moeten goed zorgen voor de duinen en voor de drinkwaterproductie. Ook onderhoudswerkzaamheden horen hierbij. Het onderhoudswerk wordt vaak in de vorm van een project uitgevoerd en dit gebeurt buiten het broedseizoen.

Waarom zijn er langs het fietspad Ganzenhoekweg stukken afgedekt met doeken?

Naast het fietspad liggen doeken om te voorkomen dat de zwarte Engbloem zich verder verspreidt. Dit is een Amerikaanse exoot die alleen in Meijendel voorkomt.