Wat doet Dunea met uw geld?

Dunea is zich zeer bewust van het maatschappelijk belang van duin & water en van haar unieke positie als drinkwaterleverancier in de regio. Om te laten zien dat we hier integer mee omgaan, publiceren we een jaarbericht en halfjaarcijfers en volgen we de corporate governance-structuur.

Dunea vermeldt jaarlijks de hoofdlijnen van zijn corporate-governancestructuur in het jaarbericht en legt elke substantiële verandering in die structuur ter bespreking voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit zijn de gemeenten uit ons leveringsgebied.

Zo besteden wij grofweg de inkomsten uit duin & water:

Productie - Productie van kwalitatief goed water
Distributie - Toelevering water aan klant
Natuurbeheer - Beheer waterwingebied
Administratie - Facturatie, klantenservice, administratie en overige ondersteunende diensten
Belasting - BoL, btw en vastrechttoeslag voor precario (gemiddeld)