Saldo informatie

Totaal openstaand saldo: Dit zijn alle bedragen die nog niet door u zijn betaald of die wij nog aan u moeten betalen.

Openstaand saldo: Dit betreft het saldo per leveringsadres. Hierin zijn niet opgenomen de facturen verstuurd voor 1 mei 2011 en eenmalige facturen (deze hebben een factuurnummer beginnende met 31 of 32). Hierdoor kan het voorkomen dat dit saldo afwijkt van het 'Totaal openstaand saldo'.

Disclaimer
Dunea doet haar uiterste best u hier de meest actuele informatie te tonen. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.