Brandblusvoorzieningen

Voor sprinklers en andere brandblusvoorzieningen geldt een aantal bijzonderheden:

Aanvragen

Een brandblusvoorziening vraagt u aan via www.mijnaansluiting.nl.

Capaciteit

Dunea kan bij nieuwe brandblusvoorzieningen een maximale leveringscapaciteit aanbieden van 81 m³ per uur. Tot deze capaciteit kunnen wij de drinkwaterkwaliteit veilig stellen. Voor een grotere capaciteit is een groter leidingformaat nodig waarin, bij normaal verbruik, het drinkwater vaker stilstaat. Dit heeft een negatieve invloed op de drinkwaterkwaliteit.

Voorwaarden

Dunea levert drinkwater en - waar mogelijk - ook bluswater. Ook wanneer drinkwater als bluswater voor brandblusvoorzieningen wordt gebruikt, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. In het belang van de leveringzekerheid en veiligheid van uw voorzieningen vragen wij u de aansluiting goed bereikbaar te houden voor onderhoud, zoals gesteld in onze Aansluitvoorwaarden.

Beschikbaarheid

Drinkwater is in principe altijd beschikbaar, maar ons leidingnet heeft ook onderhoud nodig. In geval van een leidingbreuk of gepland onderhoud kan het voorkomen dat de drinkwaterlevering wordt onderbroken. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen, zoals het instellen van een brandwacht. Bij gepland onderhoud informeren wij u enkele dagen van tevoren schriftelijk op het leveringsadres. Uiteraard spannen wij ons in om leveringsonderbrekingen te minimaliseren. En met succes. Gemiddeld is de waterlevering per jaar twintig minuten per aansluiting onderbroken, waarvan slechts vier minuten ongepland. Dunea is hiermee een van de best presterende bedrijven ter wereld. Meer tips bij wateronderbreking.

Waterkwaliteit

Is het drinkwaterverbruik in uw pand laag, bijvoorbeeld door gedeeltelijke leegstand, maar wordt er nog wel drinkwater geconsumeerd, dan adviseren wij u de leidingen regelmatig door te spoelen. Het dagelijks doorspoelen van de toiletten helpt de waterkwaliteit in uw pand op peil te houden. Meer over doorspoeladvies.

Capaciteitstest, begeleiding door Dunea

Bent u van plan om de brandblusvoorziening aan te laten passen of een maximale capaciteitstest uit te voeren in samenwerking met een sprinklerbureau, dan vragen wij u ons vooraf te informeren. Eén van onze medewerkers kan de test dan begeleiden, zodat het testen geen risico's oplevert voor de drinkwatervoorziening in de directe omgeving.

Wijzigen of verwijderen brandblusvoorziening

Eventuele wijzigingen in de benodigde leveringscapaciteit kunt u aanvragen via www.mijnaansluiting.nl.