Dunea Internationaal

In Nederland hebben we dag en nacht de beschikking over goed en betrouwbaar drinkwater. We spoelen er zelfs onze toiletten mee door. In veel landen is dat helemaal niet zo gewoon. Miljoenen mensen hebben wereldwijd geen toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Een groot deel van onze klanten vindt het een goede zaak dat wij ons ook inzetten voor veilig drinkwater elders in de wereld.


De Rijksoverheid ziet graag dat wij ons steentje bijdragen aan verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  Eén van die doelstellingen is namelijk dat in het jaar 2030 iedereen op de wereld veilig en betrouwbaar drinkwater moet hebben. Daarnaast is het beschikken over veilige en betrouwbare drinkwater- en sanitatievoorzieningen door de VN als mensenrecht bestempeld.

De Dunea internationaal folder vertelt u meer over wat Dunea doet in het buitenland.

Wat doet Dunea in het buitenland?

Dunea helpt door ‘kennis en kunde' te delen met drinkwaterbedrijven in andere landen. Dat is goed voor de inwoners en voor de ontwikkeling van het ontvangende land, maar ook voor onze medewerkers. De ontwikkeling van onze collega's krijgt door het werken in een andere cultuur een extra dimensie. Tenslotte is het internationale werk een vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), wat we bij Dunea belangrijk vinden.


Ook al ver vóór het opstellen van die ontwikkelingsdoelen, was Dunea actief in assistentie aan collega drinkwaterbedrijven. We zijn vaak in Indonesië geweest voor technische uitvoering van projecten maar ook voor training van collega's. In Sudan hebben we geadviseerd en meegeholpen bij het verbeteren van de drinkwatervoorziening van de stad Port Sudan. En in Roemenië hebben we collega-waterbedrijven ondersteund bij het zorgen voor hun drinkwaterbronnen uit grond- en oppervlaktewater en proefprojecten gedraaid voor een betere klantadministratie.

Dunea in Mwanza, Tanzania, 2012 – 2016

Mwanza ligt in het uiterste noorden van Tanzania, aan de zuidelijke oever van Lake Victoria. Het is de één na grootste stad van Tanzania en wordt ook wel "Rock City" genoemd vanwege de enorme rotspartijen in de stad. Dunea deelt daar sinds 2012 kennis en kunde met het waterleidingbedrijf Mwauwasa en het waterschap Lake Victoria Basin Water Office. Dit is een zogenaamd Water Operators Partnership, met een looptijd van vijf jaar. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland doet mee. Klik hier om meer te lezen over dit project.

'Bomba Maji' in de Mara Regio, Tanzania, 2014 – 2017

Buiten de grote steden van Tanzania is de drinkwatervoorziening erg gebrekkig. In de noordelijke Mara Regio liggen zo'n 45 kleine drinkwatersystemen waarvan er nog maar één water levert. Samen met SNV en nog enkele partners heeft Dunea een nieuw waterbedrijf opgezet, dat voor de lokale overheden daar die drinkwatersystemen gaat opknappen en beheren. Dit bedrijf heet Bomba Maji en dat is swahili voor ‘waterleiding/waterpomp'. De medewerkers van het nieuwe bedrijf worden door Dunea getraind en geadviseerd. Klik hier om verder te lezen.

Klantadministratie in Tarakan, Indonesië, 2013 – 2015

Dunea heeft veel ervaring in Indonesië opgedaan. In 2015 zullen we als laatste project een nieuw zogenaamd Reading and Billing systeem installeren en opleveren bij het drinkwaterbedrijf van Tarakan. Dit is ongeveer hetzelfde systeem als in Nederland door alle drinkwaterbedrijven wordt gebruikt. Daardoor kunnen we in de toekomst ook nog assistentie blijven verlenen als dat nodig is.

Simavi werkt in Tanzania aan drinkwater

Ontwikkelingsorganisatie Simavi komt op voor het recht op een goede gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden. Daarom werkt Simavi in kwetsbare gemeenschappen aan schoon drinkwater, wc's en hygiëne. Al onze klanten krijgen bij hun jaarnota een ‘bijsluiter' met daarin de vraag of zij willen bijdragen aan een project van Simavi voor veilig water in ontwikkelingslanden. Dat project speelt in de Tabora Regio in Tanzania. Wilt u meer weten, klik dan hier.

Internationale activiteiten van Nederlandse drinkwaterbedrijven

Wilt u meer weten over drinkwatervoorziening in het buitenland ? De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) heeft de website www.idwp.nl gelanceerd. Op deze website zijn alle internationale activiteiten van de Nederlandse drinkwaterbedrijven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking samengebracht. IDWP staat voor International Drinking Water Projects. Dagelijks delen Nederlandse drinkwaterbedrijven wereldwijd hun kennis om ook elders schoon drinkwater een vanzelfsprekendheid te laten zijn.