Uitbreiding Zuiveringsinstallatie Bergambacht

Medicijnresten in ons drinkwater. Het is nu nog geen probleem, maar in de toekomst gaan we er steeds meer mee te maken krijgen. Vergrijzing en langere periodes van droogte zorgen er mogelijk voor dat de concentratie zogeheten microverontreinigingen in het rivierwater toeneemt. En wat in ons rivierwater zit, kan ook in ons drinkwater terecht komen. Dit kan gevolgen hebben voor mens en milieu.

Voorbereid op de toekomst: proef extra zuivering

Dunea wil voorbereid zijn op de toekomst. Bescherming van onze drinkwaterbron is onze eerste zorg. Maar dat is niet genoeg. Daarom beginnen we in Bergambacht een proef met extra zuivering van ons rivierwater. Met een nieuwe zuiveringstechniek zorgen we ervoor dat microverontreinigingen worden afgebroken voordat deze onze duinen bereiken. Daar zuiveren we het water dan verder op de natuurlijke manier, zoals u van ons gewend bent.

Hoe werkt de extra zuivering?

Microverontreinigingen zijn niet alleen medicijnresten, maar bijvoorbeeld ook bestrijdingsmiddelen en hormoonverstorende stoffen. In Bergambacht breken we deze stoffen af tot hele kleine brokjes die geen schadelijk effect meer hebben. Dit gebeurt met slimme en duurzame technieken. We laten bijvoorbeeld ozongas door het water heen borrelen en gebruiken ultraviolet licht met waterstofperoxide om microverontreinigingen onschadelijk te maken. Van deze methode zie je in het drinkwater helemaal niets meer terug.

Wat gebeurt er in Bergambacht?

In Bergambacht zuiveren we het rivierwater uit onze bron nu alleen met zandfilters. In 2017 breiden we dit uit met onze nieuwe techniek. Hiervoor doen we aanpassingen aan de bestaande installatie, zoals het plaatsen van een uv-filter en een zuurstoftank. Het in Bergambacht voorgezuiverde water pompen we, zoals altijd, via twee grote buizen naar het duingebied tussen Monster en Katwijk. Daar wordt het op natuurlijke wijze gefilterd door het duin voordat het drinkwater is.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met Dunea via telefoonnummer: 088 - 347 47 47.

 

Buitenaanzicht van de nieuwe zuiveringsinstallatie in Bergambacht