Gatekeeper

Dunea controle bestand(en) ten behoeve van Gatekeeper controle. Download met behulp van de links hieronder de bestanden.

Noot: zie bestek voor toe te passen versie van controle bestand!