De organisatie

De achttien gemeenten in het leveringsgebied zijn de aandeelhouders. Zij komen bijeen in de algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie, met Wim Drossaert als directeur. De raad bestaat uit deskundigen op het gebied van ecologie, personeelszaken, financiën, water(keten)beheer en bestuurlijke aspecten. De raad kiest uit zijn midden een president-commissaris, die de vergaderingen voorzit.

Ook klanten van ons bedrijf worden gehoord in de Belangenraad Meijendel.

Missie

Onze klanten kunnen elke dag rekenen op natuurlijk, goed drinkwater en op rust en ruimte in de Randstad. Dunea zorgt voor duin & water.

Visie

Water en duinen dragen bij aan een goed leven. In een veranderende wereld werkt Dunea aan haar toekomstbestendigheid. Dat doen we samen met anderen. Luisterend naar onze omgeving, komen we op voor de belangen van onze klanten en verbeteren we onze dienstverlening continu.

Dunea op weg naar 2020

Dunea heeft vier heldere ambities geformuleerd om ook in de toekomst te kunnen blijven zorgen voor duin & water.

Corporate governance

De corporate governance wordt behalve door wetgeving en jurisprudentie ook bepaald door de Nederlandse corporate-governancecode. Hoewel de code uitsluitend geldt voor beursgenoteerde Nederlandse vennootschappen heeft Dunea, vanwege de aard van de organisatie en zijn maatschappelijke functie, besloten de corporate governance code te hanteren.

Met corporate governance doelen we op regels voor goed bestuur, goed toezicht op dat bestuur en adequate verantwoording. De Raad heeft in dat verband een reglement opgesteld voor zijn eigen functioneren. Periodiek evalueert de Raad dit eigen functioneren.

Voor de samenstelling van de raad is een profielschets opgesteld op basis waarvan een goede spreiding van expertise en ervaring wordt geborgd.

Lees verder over corporate governance in het Dunea Jaarbericht.

Lees hier de halfjaarcijfers van 2017.

Benchmark
Een driejaarlijkse prestatievergelijking geeft inzicht in de prestaties van drinkwaterbedrijven op vier thema’s: waterkwaliteit, klantenservice, milieu en financiën & efficiency. De drinkwaterkwaliteit in Nederland is van hoog niveau, de prijs laag en de levering naar tevredenheid. Dat is kort de conclusie van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (IenM)

Lees hier de volledige prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015