Wereld Water: Dunea en Simavi

Al onze klanten krijgen bij hun jaarnota een ‘bijsluiter' met daarin de vraag of zij willen bijdragen aan een project van Simavi voor veilig water in ontwikkelingslanden. Al sinds 2000 organiseert Dunea jaarlijks deze geldinzameling onder onze klanten. We werken hiervoor samen met Simavi (een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking), die de projecten aandraagt en de uitvoering organiseert. Simavi komt op voor het recht op een goede gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden. Daarom werkt Simavi in kwetsbare gemeenschappen aan schoon drinkwater, wc's en hygiëne. 

De komende jaren vragen wij onze klanten een bijdrage te leveren voor een project in Tanzania,  in de droge regio Tabora.

Veilig water, wc's en hygiëne in Tanzania

We kunnen het ons nauwelijks voorstellen: geen schoon drinkwater. Want niets is toch zo logisch als water uit de kraan? Maar er zijn nog veel plekken op de wereld waar mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater. In Tanzania bijvoorbeeld, in de arme en droge regio Tabora.

Vooral in het district Urambo is de situatie ernstig. Veilig drinkwater is er slechts voor een derde van de gezinnen. Om aan water te komen moeten vrouwen en kinderen lang reizen. Mensen worden ziek door vervuild water, gebrek aan sanitaire voorzieningen en slechte hygiëne.

Ontwikkelingsorganisatie Simavi doet hier wat aan. Samen met de klanten van Dunea kunnen zij in vier dorpen in Tabora ruim 10.500 mensen toegang geven tot schoon water en sanitatie. Hiervoor werkt Simavi samen met TDFT, het Tabora Development Foundation Trust. Deze lokale partij heeft ruime ervaring in het verbeteren van drinkwatervoorzieningen, sanitatie en hygiëne.

Met uw hulp kunnen we in de dorpen:

 • waterputten en waterpompen aanleggen;
 • gezondheidswerkers opleiden om voorlichting te geven over
 • water, sanitatie en hygiëne;
 • leerlingen en leerkrachten trainen in persoonlijke hygiëne en
 • gebruik van veilig water;
 • lokale bedrijven trainen voor het aanleggen van toiletten en
 • waterputten.

Help ook mee!

Gezondheid is een voorwaarde om uit armoede te komen. Daarom werkt Simavi in kwetsbare gemeenschappen aan schoon drinkwater, wc's en hygiëne. Met uw bijdrage helpt u de bewoners van vier dorpen in Tabora aan veilig drinkwater, toiletten en goede hygiëne en draagt u bij aan hun gezondheid. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000375 t.n.v. Simavi te Haarlem, onder vermelding van Dunea.

Uw hulp wordt goed besteed

 • Een waterput boren, kost € 1000 per put. Er zijn zes putten nodig.
 • Het aanleggen van een waterpomp kost € 200 euro per pomp. Het doel is om er tien neer te zetten.
 • Twaalf personen worden getraind om voorlichting te geven over het belang van hygiëne. De trainingen kosten elk € 120 per persoon.
 • Het trainen van 300 leerlingen en hun leraren over hygiëne en gezondheid kost € 10 per persoon.

Uw bijdrage helpt!

De afgelopen jaren heeft Simavi met de hulp van de klanten van Dunea al ruim 60.000 mensen in Tabora kunnen helpen. De impact is groot: minder dorpsbewoners zijn ziek, meer kinderen gaan naar school en vrouwen hebben nu tijd om een bedrijfje te starten. Bekijk hieronder een filmpje met de resultaten.

Eerdere Simaviprojecten met steun van Dunea klanten

 • Tanzania (2012 + 2013)
  In 2013 alleen is er ruim 40.000 euro gedoneerd. In 2012 en 2013 samen hebben we ruim 60.000 mensen in de regio Tabora (Tanzania) toegang kunnen geven tot veilig drinkwater en toiletten. We hebben 25 waterpompen gebouwd, waar 5.000 huishoudens gebruik van maken. Daarnaast hebben 240 leraren en voorlichters een opleiding gevolgd over hygiëne-educatie. Ook hebben 200 bouwvakkers bijscholing gekregen, zodat zij nu weten hoe ze goede toiletten moeten bouwen en onderhouden. Alles bij elkaar opgeteld is dit veel meer dan verwacht. Een prachtige prestatie, waar we trots op kunnen zijn!
 • Malawi (2011)
  Klanten van Dunea hebben €46500 gedoneerd. Met deze steun zijn er nu 4 dorpen waar iedereen een toilet gebruikt. Deze dorpen hebben daarvoor zelfs een certificaat uitgereikt door autoriteiten van de Provincie gekregen. Lokaal staat dit certificaat hoog in aanzien, en veel dorpen doen hun best het te bemachtigen. De 4 ondersteunde dorpen worden nu als voorlopers op het gebied van sanitatie gezien. 
 • Wolkenvangers in Nepal (2009 + 2010)
  Er is ruim € 72.000 aan donaties binnengekomen voor het plaatsen van wolkenvangers in twee gemeenschappen in Nepal. Elke wolkenvanger kan 2.000 tot 5.000 liter veilig drinkwater opleveren.
 • Waterproject Orissa, India (2007 + 2008)
  Met ruim € 67.000 aan giften kan ontwikkelingsorganisatie Simavi zo'n 13.000 mensen in Orissa, India toegang geven tot schoon en veilig drinkwater.
 • Schoon drinkwater voor Bangladesh (2005 + 2006)
  In 2005-2006 hebben we samen met onze klanten geld ingezameld voor Bangladesh. De waterputten in de regio Jehnaidah waren namelijk besmet met arsenicum. Ondersteund met de bidonactie is in totaal €68.572,99 opgehaald.
 • St. Francis Hospital, Zambia (2004)
  Voor het waterproject in Zambia werd € 47.138,94 opgehaald. De donateurs gaven gemiddeld € 17 voor het op orde brengen van de waterhuishouding van het St. Francis Hospital.