Kennis en kunde in Roemenië

Waterbedrijven in het buitenland kunnen op hulp van ons bedrijf rekenen. Medewerkers van ons bedrijf delen hun kennis en kunde en trainen collega's in het buitenland. Bijvoorbeeld in het organiseren van een goede waterlevering of effectief klantenbeheer.

Meetsysteem voor waterkwaliteit

Dunea werkt al jaren samen met Apavital. Apavital verzorgt de drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering in Iasi en omgeving. De rivieren Prut en Moldova dienen als bron voor drinkwater. Maar over de waterkwaliteit van beide rivieren is weinig bekend. Apavital loopt daarmee het risico dat de drinkwatervoorziening van 400.000 mensen vervuilt. Samen met technologiebedrijf Interline Systems, Het Waterlaboratorium, Biemond Business Support en Environmental Institute ontwikkelt Dunea een meetsysteem om vervuiling in de rivieren in een vroeg stadium opsporen.

Innovatief

In het tweejaar durende project wordt geavanceerde meetapparatuur langs de rivieren geplaatst en aan elkaar gekoppeld. Hiermee kunnen we online en op ieder gewenst moment de waterkwaliteit meten en afwijkingen signaleren. Voor Roemenië is dit een innovatieve manier van monitoren. Bij eventuele verontreinigingen in de rivier gaat er een alarm af en kan de waterinname tijdelijk worden stopgezet – totdat de waterkwaliteit van de rivieren weer goed genoeg is om veilig drinkwater te produceren. Andere Roemeense drinkwaterbedrijven hebben dezelfde problemen en kunnen hun voordeel doen met het meetsysteem dat voor Apavital wordt ontwikkeld. Daarom wordt het project financieel ondersteund door het Partners voor Water programma. Partners voor Water is gericht op export stimulering van Nederlandse kennis en technologie.

Kennis en ervaring delen

De partijen combineren unieke kennis en ervaring om een dergelijk meetsysteem te realiseren. Interline Systems is gespecialiseerd in meetsystemen en biedt een platform om signalen van verschillende sensoren te verwerken. Het Waterlaboratorium is specialist in het meten van waterkwaliteit en het interpreteren van waterkwaliteitsdata. De combinatie van sensoren wordt deels in de praktijk toegepast bij Dunea, bij het innamepunt van de afgedamde Maas in Brakel. Deze ervaringen zijn mooi meegenomen in het project. Biemond Business Support en Environmental Institute ondersteunen het consortium met specifieke kennis op het gebied van projectmanagement en de ontwikkeling van ‘early warning' systemen

Synergie

Het project levert meer op dan alleen een veilige drinkwatervoorziening voor de stad Iasi. Dunea doet via dit project ervaring op met nieuwe sensoren en leert beter omgaan met alarmen. De nieuwe sensoren die in Iasi worden gebruikt, kunnen in de toekomst ook voor Dunea interessant zijn. Zo draagt Dunea bij aan een veilige drinkwatervoorziening in Roemenië en ontwikkelt Dunea kennis over monitoring van rivierwaterkwaliteit.