Dunea Internationaal

In Nederland hebben we dag en nacht de beschikking over goed en betrouwbaar drinkwater. We spoelen er zelfs onze toiletten mee door. In veel landen is dat ondenkbaar. Miljoenen mensen hebben wereldwijd geen toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Een deel van onze klanten wil dat wij ons ook inzetten voor veilig drinkwater elders ter wereld. Ook de overheid ziet graag dat wij ons steentje bijdragen aan de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Millennium Goal 7C stelt namelijk dat het aantal mensen dat wereldwijd geen toegang heeft tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen, in 2015 met de helft moet zijn teruggedrongen. Dunea helpt door ‘kennis en kunde' te delen. Want iedereen heeft recht op goed en betrouwbaar drinkwater.

Dunea in Tanzania 2012 – 2016

Mwanza, ook wel Rock City (vanwege de enorme rotspartijen in de stad), ligt in het uiterste noorden van Tanzania. Het is de een na grootste stad van Tanzania en ligt aan de zuidelijke oever van Lake Victoria. Dunea deelt daar kennis en kunde met het waterleidingbedrijf Mwauwasa en het waterschap Lake Victoria Basin Water Office. Dunea start in januari met een vijfjarig samenwerkingsproject.

Met Simavi in Tanzania

Al onze klanten krijgen bij hun jaarnota een ‘bijsluiter' met daarin de vraag of zij willen bijdragen aan een project van Simavi voor veilig water in ontwikkelingslanden. Al sinds 2000 organiseert Dunea jaarlijks deze geldinzameling onder onze klanten. We werken hiervoor samen met Simavi (een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking), die de projecten aandraagt en de uitvoering organiseert. Simavi is medisch gespecialiseerd en daarom ook zeer geïnteresseerd in veilig (drink)water. De komende jaren vragen wij onze klanten een bijdrage te leveren voor een project ook in Tanzania, maar dan in Tabora.

Roemenië

Waterbedrijven in het buitenland kunnen op hulp van ons bedrijf rekenen. Medewerkers van ons bedrijf delen hun kennis en kunde en trainen collega's in het buitenland. Waterbedrijf Apavital (in de stad Iasi, Noordoosten van Roemenie) levert drinkwater aan circa 400.000 inwoners. De waterzuivering is op orde maar de waterkwaliteit van de bron (de rivieren Prut en Moldova) is vrijwel onbekend. Daarom werkt Dunea in Roemenië samen met partners aan de ontwikkeling van een early warning waterkwaliteits monitoring systeem.