Werkzaamheden Meijendel 2017-2018

De duinen zorgen voor ons water, wij zorgen voor onze duinen. Het duingebied Meijendel is belangrijk voor de productie van drinkwater. Daarnaast is het een prachtig natuurgebied waar u kunt wandelen, fietsen, paardrijden of hardlopen. Van september 2017 tot maart 2018 voeren we onderhoud uit. We beperken de hinder zo veel mogelijk, maar desondanks kan het zijn dat u iets van het werk meekrijgt.

> Download de brochure ‘Werkzaamheden in Meijendel en Berkheide 2017-2018’
> Bekijk ook de werkzaamheden in duingebied Berkheide

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

We zijn voornamelijk bezig in het zuidelijk deel van Meijendel: in de Ruygenhoek, Duttendel en in de buurt van Wassenaar en de Kievit.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De gebieden waar we werken, zijn niet toegankelijk voor publiek. Hierdoor blijft de hinder beperkt. Wel zijn de werkzaamheden soms zichtbaar vanaf de paden en kunt u te maken krijgen met lokale omleidingen en werkverkeer. Het werkverkeer rijdt altijd stapvoets, maar kruist soms de fiets-, ruiter- en wandelpaden. Op een aantal plekken liggen de komende maanden rijplaten om de berm en de paden te beschermen. Ruiters en fietsers doen er goed aan om hier even af te stappen. Waar nodig informeren we u ter plaatse met borden over omleidingen of alternatieve routes.

1. Renovatie Serie RA

Wanneer: 1 september 2017 t/m 1 februari 2018
Hinder: werkverkeer

Ten zuiden van de Meijendelseweg ligt de Serie RA. Dit zijn 36 ondiepe bronnen die door verstoppingsproblemen in de jaren ‘90 hun functie hebben verloren. Een deel van deze bronnen is al verwijderd. Het resterende leidingwerk halen we nu weg. Daarvoor in de plaats boren we 23 nieuwe bronnen en leggen we de bijbehorende techniek aan. Op 2 plekken brengen we tegels aan, zodat dienstverkeer daar kan keren. Zo voorkomen we ook dat het verkeer sporen of schade achterlaat.

2. Verwijderen dienstweg Rode pad

Wanneer: 1 september t/m 31 december 2017
Hinder: zichtbaar vanaf uitkijkpunten, werkverkeer

Om in de duinen onderhoud uit te voeren, hebben we afgelopen seizoenen een verharde dienstweg aangelegd. Deze loopt dwars door Meijendel, van noord naar zuid. Het oude pad is daarom niet meer nodig. We halen hem weg en geven het gebied terug aan de natuur.

3. Renovatie sprang A

Wanneer: 1 september 2017 tot 1 maart 2018
Hinder: zichtbaar vanaf het Beukenlaantje, de Heksenweg en het Achterom

In de duinen van Meijendel zijn verschillende ‘sprangen’ te vinden. Dit zijn drooggelegde open kanalen in het duinlandschap. Dit jaar gaan we verder met de renovatie van Sprang A, waarmee we vorige zomer zijn begonnen. In deze sprang liggen 2 belangrijke waterleidingen, die we van een speciale schoonmaakconstructie voorzien. Daarnaast vullen we de bodem van de sprang met zand van elders uit het duin. Ook plaatsen we veeroosters, zodat dieren een groter gebied hebben om in te grazen. Wanneer het werk klaar is, herstellen we het dienstpad.

4. Renovatie Sprang M

Wanneer: 1 september 2017 tot 1 maart 2018
Hinder: zichtbaar vanaf wandelpad Duttendel

Sprang M is te vinden ten noorden van Duttendel. De sprang bestaat uit een waterwinning, die is aangesloten op 7 schoonmaakputten. Deze putten knappen we op en voorzien we van speciale schoonmaakconstructies. Zo zijn ze in de toekomst makkelijker te onderhouden. Een van de putten verplaatsen we. Zo kunnen we restwater dat vrijkomt bij de drinkwaterproductie beter afvoeren. Daarnaast herstellen we een stuk natuur. Dit doen we door de bodem van de sprang op te hogen met zand van elders uit het duin.

Ook het vlakbij sprang M gelegen duinmeer krijgt een schoonmaakbeurt. In de loop der jaren is organisch verrijkt zand (OVZ) opgehoopt op de bodem. Dit halen we weg, zodat de planten en dieren er beter kunnen leven.

5. Renovatie Ruygenhoek

Wanneer: 1 september t/m 31 december 2017
Hinder: zichtbaar vanaf Prinsenweg, werkverkeer

In de Oostduinen ligt het gebied Ruygenhoek. Hier hebben we vorig jaar alle ondergrondse waterwinmiddelen vervangen. Hier zetten we de laatste puntjes op de i. We plaatsen een meet- en regelput, leggen kabels aan en brengen verharding aan op een aantal kruispunten. De tapkraan die voor dit werk tijdelijk is verwijderd, plaatsen we terug na de afronding van de werkzaamheden.