Werkzaamheden Berkheide 2017-2018

De duinen zorgen voor ons water, wij zorgen voor onze duinen. Het duingebied Meijendel is belangrijk voor de productie van drinkwater. Daarnaast is het een prachtig natuurgebied waar u kunt wandelen, fietsen, paardrijden of hardlopen. Van september 2017 tot maart 2018 voeren we onderhoud uit. We beperken de hinder zo veel mogelijk, maar desondanks kan het zijn dat u iets van het werk meekrijgt.

> Download de brochure ‘Werkzaamheden in Meijendel en Berkheide 2017-2018’
> Bekijk ook de werkzaamheden in duingebied Meijendel

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

We zijn voornamelijk bezig in de buurt van pompstation Katwijk en in de valleien Bendel en Dichtedel.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De gebieden waar we werken, zijn niet toegankelijk voor publiek. Hierdoor blijft de hinder beperkt. Wel zijn de werkzaamheden soms zichtbaar vanaf de paden en kunt u te maken krijgen met lokale omleidingen en werkverkeer. Het werkverkeer rijdt altijd stapvoets, maar kruist soms de fiets-, ruiter- en wandelpaden. Op een aantal plekken liggen de komende maanden rijplaten om de berm en de paden te beschermen. Ruiters en fietsers doen er goed aan om hier even af te stappen. Waar nodig informeren we u ter plaatse met borden over omleidingen of alternatieve routes.

1. Sloop voorzuivering Lindenbergh

Wanneer: september 2017 tot 1 maart 2018
Hinder: zichtbaar vanaf Wassenaarseweg, werkverkeer, parkeerplaatsen op werkterrein niet toegankelijk

Deze voormalige drinkwaterwinning is al sinds 1998 niet meer in gebruik. Om onnodige kosten te voorkomen, slopen we de voorzuivering en het ondergrondse leidingwerk.

2. Natuurherstel Bendel en Dichtedel

Wanneer: najaar 2017
Hinder: zichtbare (graaf)werkzaamheden in publiek toegankelijk gebied, werkverkeer

In de vochtige duinvalleien Bendel en Dichtedel herstellen Dunea en Staatsbosbeheer de natuur. Hiervoor richten we deze gebieden opnieuw in en herstellen we de natuur in de oorspronkelijke staat. Zo bieden we bedreigde planten- en diersoorten een betere leefomgeving. Samen halen we duindoornstruwelen en wilgenbomen weg. Daarna verwijderen we de bovenste bodemlaag. Dit ‘afplaggen’ geeft nieuwe begroeiing meer kans. De grond die dit oplevert, gebruiken we elders in het duin. Deels voor het opvullen van de bouwput bij de voorzuivering Lindenbergh, deels voor de sprangen die we aanpakken. Een duurzame oplossing, waardoor ook minder transport nodig is.

3. Sloop zomerhuisje De Koekoek

Wanneer: najaar 2017
Hinder: zichtbaar vanaf Cantineweg

Zomerhuisje De Koekoek, gelegen bij pompstation Katwijk, is begin dit jaar grotendeels gesloopt. Het doel hiervan is dat we dit stuk duinvallei teruggeven aan de natuur. Het bovengrondse deel is inmiddels verdwenen. Dit najaar halen we ook de ondergrondse infrastructuur weg.

4. Renovatie winning 1 en 2

Wanneer: september 2017 tot 1 maart 2018
Hinder: werkverkeer

Winningen 1 en 2 zijn te vinden in de sprang vanaf pompstation Katwijk tot de (defensie) Muur. Een winning is een stelsel van bronnen, pompen, leidingen en drains. Hiermee winnen we duinwater en vervoeren we het voor verdere zuivering. Beide winningen zijn zo’n 30 jaar oud en voldoen niet meer aan de huidige Arbowetgeving. We maken daarom aanpassingen om de winningen op verantwoorde wijze te kunnen blijven onderhouden. Zo vervangen we de bovenkanten van de toegangsputten en doen we ook in de putten diverse aanpassingen. Om verstoring van het Natura 2000-gebied te voorkomen, werken we met geluidsarm materieel.