Waterwinning en de duinen

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het nog beter samengaan van waterwinning en natuur. Technieken zoals diepinfiltratie maken infiltratieplassen deels overbodig. Vergaande voorzuivering van het infiltratiewater beperkt de invloed ervan en aanpassing van plasoevers, de bodem en het peil van het water kan infiltratieplassen aantrekkelijker maken voor planten en dieren.

Door een optimaal gebruik van sommige infiltratieplassen kan elders ruimte komen voor natuurherstel. Dat de duinen voor de drinkwatervoorziening belangrijk zijn en blijven, is duidelijk. Door de bestaande mogelijkheden en de nieuwe technieken goed te benutten, is er kans om veel winst aan natuurwaarde te behalen.