Fietsen door het duin langs sporen uit het verleden

Tussen Katwijk en Den Haag ligt een mooi duinlandschap, de duingebieden Meijendel en Berkheide. Hier heeft de mens samen met de natuur eeuwenlang invloed gehad op de vorming van het landschap. Het duinlandschap heeft uiteenlopend gebruik gekend, van grafelijk jachtgebied, kleinschalig agrarisch gebruik tot waterwingebied.

‘Cultuursporen in de duinen'

Om de omgang met de kwetsbare cultuurhistorische waarden te waarborgen zijn de gemeenten Den Haag, Katwijk, Wassenaar samen met de beheerders Dunea en Staatsbosbeheer in een uniek samenwerkingsverband de historische functies van het gebied in kaart gaan brengen. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Cultuursporen in de duinen'. Dit rapport geeft een overzicht van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Met het maken van het rapport en het formuleren van de bijbehorende visie is ervaring en kennis opgedaan om het cultuurlandschap volgens het nieuwe rijksbeleid (Momo) vorm en inhoud te geven. Het resultaat van deze samenwerking levert kostenbeheersing op én verhoging van de kwaliteit van het duinlandschap met als eerste product een fietsroute.

Kortom, aantrekkelijkere duinen voor iedereen.

Watertoren

Een bijzonder in het oog springend cultuurhistorisch element is de watertoren. De scheveningse watertoren is al sinds 1874 een markant herkenningsteken in de duinen. Nog altijd is dit rijksmonument van 49 meter hoog in gebruik.

Fietsroute

Wie even wil ontsnappen aan de drukte van de Randstad, vindt in de duingebieden rust en ruimte. De duinen zijn waardevolle en beschermde natuurgebieden, belangrijk voor planten en dieren. Tegelijkertijd spelen de duinen een cruciale rol in de drinkwaterproductie voor 1,3 miljoen mensen. Omdat de duinen ons al eeuwen beschermen tegen de zee, bevatten ze veel sporen van de menselijke geschiedenis. Deze fietsroute brengt u langs zichtbare schatten en verborgen sporen uit ons rijke verleden. Vaak door mensenhanden aangebracht, soms het resultaat van natuurlijke processen.

De fietsroute is hier te downloaden.